Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Înregistrare căsătorie - divorț

Durata serviciului: 15 minute
Programare obligatorie:

Înregistrare căsătorie
 • Cost - 50 euro Din ziua depunerii cererii data căsătoriei va fi convenită cu viitorii soți în termenul legal de la 30 la 60 zile
Înregistrare divorț
 • Cost - 155 euro Din ziua depunerii cererii, data divorțului va fi stabilită de funcționarul consular în termenul legal de 30 zile.
Cetățenii Republicii Moldova pot solicita înregistrarea căsătoriei la Ambasadă. La fel cetățenii Republicii Moldova pot solicita desfacerea (divorțul) căsătoriei, dacă nu au neînțelegeri în privința creșterii și educației copiilor minori comuni, precum și partajului averii.
Pentru depunerea cererii de căsătorie sau divorț urmează să se prezinte în original următoarele acte:
 • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc și fotocopie (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară);
 • certificatele de naștere și fotocopii (la căsătorie);
 • certificatele de naștere moldovenești ale copiilor minori și fotocopii (la divorț);
 • certificatul de divorț sau deces al soției/soțului și fotocopii, după caz (la căsătorie);
 • certificatul de căsătorie (la divorț);
 • Cererea de căsătorie/divorț se depune personal de către ambii soți/viitori soți.
 • Căsătoria se va înregistra după expirarea termenului de 30 de zile din data depunerii cererii, dar nu mai mult de 60 de zile. În ziua preconizată se vor prezenta ambii viitori soți pentru semnarea actului de căsătorie.
 • Divorțul poate fi înregistrat doar după 30 de zile din data depunerii cererii, în prezența ambilor soți, în lipsa pretențiilor de ordin material sau partajare a bunurilor comune. În cazul unor neînțelegeri privind partajarea bunurilor comune, întreținerea copiilor minori comuni - divorțul urmează a fi realizat exclusiv pe cale judiciară. Neprezentarea nemotivată a unuia dintre soți nu atrage după sine anularea procedurii.
 • Taxele se vor achita în ziua depunerii cererii. La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu cardul bancar la terminalul de plată în incinta Ambasadei sau prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului.
 • În cazul divorțului fiecăruia dintre soți i se eliberează certificat de divorț individual, cu număr diferit.
 • În cazul în care unul dintre soți a preluat numele celuilalt soț în rezultatul căsătoriei, acesta își poate păstra numele, dacă dorește.
 • Dacă în rezultatul divorțului titularul actului dorește obținerea unui extras plurilingv de pe actul de căsătorie cu mențiunea de divorț, spre a fi prezentat autorităților franceze, acesta se va prezenta la Ambasadă și va face o solicitare separată după expirarea termenului de 30 de zile din data divorțului. Acest act se poate perfecta în timp redus (de la câteva ore la câteva zile) și în Republica Moldova la Agenția Servicii Publice prin prezența personală a titularului sau prin persoană terță împuternicită prin procură autentificată notarial. Pentru procură recomandăm consultarea rubricii Acte notariale.