Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Întrebări frecvente

1.  Am nevoie de programare pentru a solicita careva servicii consulare la Ambasadă

Da. În scopul respectării normelor de securitate și a măsurilor de protecție, impuse de situația epidemiologică COVID-19, aducem la cunoștință că acțiunile consulare se efectuiază exclusiv în bază de programări (cu excepția Titlului de călătorie). Pentru a vă programa online accesați aici (Book Your Appointment with Ambasada Republicii Moldova la Paris - Government (setmore.com) ).

Notă: Vineri Ambasada nu este deschisă pentru public, respectiv nu prestează nici un serviciu consular

2.  Mi s-a născut un copil în Franța. Cum pot să-i perfectez acte moldovenești?

Documentarea celor noi născuți în Franța este din 2 etape:

Etapa 1: transcrierea certificatului de naștere din francez în moldovenesc. Pentru realizarea acestei acțiuni, este nevoie de:

-          certificat de naștere multilingv emis de comuna franceză pe numele copilului nou-născut, conform Convenției de Vienna din 1976 (menționată pe versul extrasului plurilingv);

-          copia buletinelor de identitate ale părinților copilului/sau a pașapoartelor;

-          copia certificatelor de naștere a părinților și, după caz, copia certificatului de căsătorie.

Termenul de realizare a transcrierii certificatului de naștere este estimativ 45 zile (în dependență de circulația poștei diplomatice). Acest serviciu este gratuit.

Pentru depunerea cererii de transcriere a certificatului de naștere nu este nevoie de ambii părinți sau prezența copilului. Astfel, un părinte poate solicita de unul singur acest serviciu consular.

Etapa 2: După ce va fi transcris certificatul de naștere, sunteți în drept de a solicita pașaport pentru copil, pentru care urmează să prezentați următoarele acte:

-          certificat de naștere moldovenesc al copilului (cel transcris);

-          certificat de căsătorie a părinților, dacă există;

-          un act de identitate valabil al părintelui;

Notă: în cazul în care părinții sunt căsătoriți, este suficient prezența unui părinte la depunerea dosarului, în caz contrar, urmează să se prezinte ambii părinți.

Prezența copilului la etapa 2 este obligatorie.

3.  Am un copil născut în Franța, pașaport nu am reușit să-i fac, dar am nevoie urgent să plec în Republica Moldova. Cum pot să plec?

În cazul în care trebuie să plecați în scurt timp în Republica Moldova cu copilul care nu are pașaport, urmează să Vă adresați la Ambasadă pentru a obține Titlul de călătorie (supranumit în popor ”Pașaport Alb”).

Pentru a obține Titlul de călătorie pentru minor, este nevoie de:

-          certificat de naștere multilingv emis de primăria franceză pe numele copilului;

-          prezența doar a unui reprezentant legal (părinte) cu un act de identitate valabil;

-          în caz că copilul nu poate prezentat la Ambasadă, urmează să dispuneți de 1 fotografie 3x4 a minorului.

Notă: Titlul de Călătorie se emite pe un termen de 30 zile și pentru minori este gratuit. Se eliberează în ziua depunerii cererii.

4.  Am pierdut pașaportul / a expirat pașaportul, cum pot pleca acasă dacă nu dispun de timp să perfectez pașaport nou:

În cazul în care trebuie să plecați în scurt timp în Republica Moldova şi nu aveți un act de identitate valabil, urmează să vă adresați la Ambasadă pentru a obține Titlul de călătorie (supranumit în popor ”Pașaport Alb”).

Pentru a obține Titlul de călătorie, este nevoie de:

-          1 fotografie 3x4;

-          Dacă este posibil, copia la un act de identitate, certificat de naștere.

Costul: 25 euro (20 euro taxe consulare + 5 euro taxe aferente)

Titlu de călătorie se eliberează în aceeași zi şi are o valabilitate de 30 zile.

Notă: cu titlul de călătorie, atît adulții cît şi minorii, pot pleca spre Republica Moldova pe cale aeriană, sau, pe cale terestră, cu condiția posesiei unui permis de ședere francez valabil.

5.  Mi s-a născut un copil în Franța, cum pot să-l includ în pașaportul meu?

Nu este posibil. Includerea datelor și fotografiei copilului în pașapoartele părintele nu mai este posibilă începând cu noiembrie 2010. Fiecare copil, indiferent de vîrstă, urmează să dispună de propriul act de identitate.

6.  Copilul meu are împliniți 17 ani, a expirat pașaportul. Cum pot să-i fac pașaport nou?

Potrivit legislației Republicii Moldova, după vîrsta de 16 ani, este obligatoriu perfectarea buletinului de identitate. Astfel, pentru perfectarea pașaportului este necesar să depuneți concomitent și pentru buletin de identitate.

Actele necesare pentru perfectarea buletinului de identitate la minori cu vîrsta peste 16 ani:

-          certificat de naștere;

-          pașaport, dacă anterior minorul a fost documentat cu pașaport;

-          1 fotografie 3x4 și 2 fotografii 10x15;

-          un act de identitate valabil al reprezentantului legal.

Actele necesare pentru perfectarea pașaportului minorilor cu vîrsta peste 16 ani:

-          certificat de naștere;

-          buletin de identitate (perfectat anterior sau dosar depus la buletin concomitent);

-          pașaport vechi, dacă este posibil;

-          act de identitate valabil al reprezentantului legal (buletin sau pașaport);

-          certificat de căsătorie sau, în lipsa acestuia prezența ambilor părinți.

În caz de divorț a părinților, pe lîngă cele susmenționate, urmează să fie prezentate:

-          certificat de divorț;

-          hotărîrea de judecată, definitivă și irevocabilă, în care să fie menționat că minorul se află la întreținerea părintelui care a depus cererea de pașaport

7.  Copilul meu sub vîrsta 16 ani are pașaport expirat. Cum pot să-i fac pașaport nou?

Actele necesare pentru depunerea dosarului de pașaport la minorii sub 16 ani:

-          certificat de naștere;

-          pașaportul vechi, dacă este posibil;

-          act de identitate valabil al reprezentantului legal (buletin sau pașaport);

-          certificat de căsătorie sau, în lipsa acestuia prezența ambilor părinți;

În caz de divorț a părinților, pe lîngă cele susmenționate, urmează să fie prezentate:

-          certificat de divorț;

-          hotărîrea de judecată, definitivă și irevocabilă, în care să fie menționat că minorul se află la întreținerea celui care a depus cererea de pașaport.

Prezența minorului e obligatorie.

8.  Mi s-a furat/am pierdut/ a expirat pașaportul, cum pot să-mi perfectez pașaport nou?

În caz că vi s-a furat / ați pierdut sau a expirat pașaportul Dvs., aveți posibilitatea de a vă perfecta pașaport nou prin intermediul Ambasadei. Pentru aceasta, urmează să vă prezentați la Ambasada cu următoarele acte:

-          buletinul de identitate moldovenesc, valabil (în caz că buletinul este expirat sau este pierdut, veți depune dosarul concomitent și pentru buletin);

-          certificat de naștere și, după caz: căsătorie, divorț, aviz de schimbare a numelui dacă ați efectuat careva schimbări în actele Dvs. de stare civilă

9.  Am pierdut / a expirat buletinul de identitate moldovenesc. Cum să-mi fac altul nou:

Actele necesare pentru perfectarea buletinului de identitate la adulți:

-          buletinul de identitate expirat (cu excepția în caz de pierdere);

-          1 fotografie 3x4 și 2 fotografii 10x15;

-          certificat de naștere, şi după caz certificat de căsătorie sau divorț;

-          certificatele de naștere la copiii sub vîrsta de 16 ani;

În cazul în care din data ultimei documentări cu buletin de identitate, nu au avut loc nici o schimbare în starea civilă a persoanei, nu este nevoie de actele de stare civilă (naștere, căsătorie, divorț);

Prezența personală este obligatorie;

10.  Care sunt costurile și termenele perfectării buletinului de identitate prin intermediul Ambasadei?

Costurile și termenele perfectării buletinelor prin Ambasade sunt:

-          în termen de 30 zile: 60 euro (în caz de pierdere a buletinului – 70 euro);

-          în termen de 40 zile: 50 euro;

-          în termen de 50 zile: 45 euro;

-          Buletinul provizoriu – 41 euro – în termen de 30 zile

Notă: termenele susmenționate includ perioada de perfectare a actelor la Agenția Servicii Publice + circulația poștei diplomatice;

11.  Care sunt termenele și costurile perfectării pașaportului prin intermediul Ambasadei?

Sunt 2 categorii:

         1. Cetățeni cu vîrsta de pînă la 12 ani:

-          în termen de 30 zile: 106 euro

-          în termen de 40 zile: 81 euro

         2. Adulții și inclusiv minorii cu vîrsta peste 12 ani:

-          în termen de 30 zile: 105 euro

-          în termen de 40 zile: 82 euro;

Atenție: toți solicitanții de pașaport (inclusiv minorii) sunt obligați să se prezinte personal la Ambasadă pentru prelevarea datelor biometrice.

Notă: termenele susmenționate includ perioada de perfectare a actelor la Agenția Servicii Publice + circulația poștei diplomatice;

12  Am solicitat la Ambasadă unele acte din Republica Moldova, pot să le primesc prin poştă la domiciliu?

Da, e posibil. În vederea eficientizării calității asistenței consulare prestate cetățenilor moldoveni din Franța, Ambasada Republicii Moldova comunică despre completarea serviciilor consulare cu un serviciu suplimentar.

Astfel, cetățenii care solicită documente prin intermediul Ambasadei, vor avea opțiunea de a recepționa documentul la domiciliu prin poştă (scrisoare recomandată), contra unei taxe aferente adiționale de 10 euro (indiferent de localitatea de destinație).

13  Vreau să fac o procură. De ce acte am nevoie?

Pentru întocmirea unei procuri, este nevoie de prezența personală a mandatarului (cel care împuternicește) cu un act de identitate al său și, copia după actul de identitate al reprezentantului său (dacă nu aveți copia actului de identitate, puteți să aduceți datele scrise pe foaie dar recomandăm să verificați minuțios exactitatea acestora).

Costul unei procuri este: 30 euro.

Procura se eliberează în aceeași zi.

14.  Vreau să trimit copiii mei în vacanță în Republica Moldova cu o persoană terță, cum pot să fac?

Potrivit legislației Republicii Moldova, minorul poate circula cu o persoană terță, însoțit de declarația notarială din partea reprezentantului legal. Astfel, este destul un părinte să facă o declarație notarială la Ambasadă.

Actele necesare pentru întocmirea declarației notariale:

-          un act de identitate al reprezentantului legal;

-          copia actului de identitate al minorului;

-          copia actului de identitate al persoanei terțe care va însoți minorul.

Costul declarației notariale: 10 euro

Declarația notarială se eliberează în aceeași zi.

15.  Vreau să plec în Republica Moldova cu copiii mei. Este nevoie de acordul celuilalt părinte?

Nu este nevoie. Potrivit Legislației Republicii Moldova, minorul poate intra/ieși în/din Republica Moldova însoțit doar de unul dintre reprezentanții săi legali (copia certificatului de naștere a copilului în cazul dat ar putea fi solicitată la frontieră) sau, de o persoană terță desemnat prin declarație notarială de unul dintre reprezentanții săi legali.

Astfel, nu este nevoie de acordul celuilalt părinte. Notă: aceste prevederi nu se referă la cetățenii moldoveni care dețin și cetățenia României, cărora, la tranzitarea teritoriului României, potrivit legislației române, li se solicită acordul celuilalt părinte.

16.  Pot solicita cazierul judiciar prin intermediul Ambasadei? 

Da, este posibil.

Detalii despre solicitarea acestui serviciu consular:

  • Acte necesare: buletin de identitate sau pașaport valabil.
  • Termen de eliberare: cc. 15-20 zile lucrătoare, în dependență de răspunsul autorităților competente din Republica Moldova.
  • Termen de valabilitate: 3 luni
  • Taxa consulară: 35 euro (pentru opțiunea de a fi livrat la domiciliu prin poștă - taxa suplimentară +10 euro)

Cazierul judiciar poate fi obținut prin următoarele opțiuni:

  • personal la oficiul consular, cu programare online obligatorie.
  • prin poștă.
  • prin procură în Republica Moldova. Procura poate fi întocmită și la oficiile consulare.

17.  Vreau să mă căsătoresc în Franța cu un cetățean francez. Ce trebuie să fac?

Pentru înregistrarea unei căsătorii în Franța urmează să Vă adresați la primăria franceză din regiunea Dvs. De regulă, se solicită 2 documente din partea cetățeanului RM: certificat de naștere plurilingv și certificat de capacitate matrimonială , care se eliberează în format plurilingv de către Agenția Servicii Publice din Republica Moldova.

Pentru a solicita certificatul de capacitate matrimonială  prin intermediul Ambasadei, urmează să vă prezentați cu actele Dvs., precum și actele viitorului soț francez, după cum urmează:

Actele necesare din partea cetățeanului RM:

-          buletin de identitate sau pașaport;

-          certificat de divorț/deces al fostului soț, după caz, dacă există;

Costul serviciului consular privind solicitarea certificatului de capacitate matrimonială: 35 euro.

Termenul de obținere: estimativ 45-50 zile.

N.B. În cazul în care viitorul soț este cetățean al altui stat decît Franța (de ex: România, Ucraina, Federația Rusă, ș.a.), urmează să prezentați copia pașaportului acestuia şi certificatul de capacitate matrimonială eliberat de către Ambasada statului său pe teritoriul francez.

18.  Suntem ambii cetățeni ai Republicii Moldova, şi dorim să înregistrăm căsătoria la Ambasada RM.

Pentru înregistrarea căsătoriei la Ambasadă, ambii cetățeni ai Republicii Moldova urmează să prezinte:

  1. Buletinele de identitate valabile;
  2. Certificatele de naștere;
  3. Certificatele de divorț, în cazul existenței acestora.

Termenul pentru înregistrarea căsătoriei: din ziua depunerii cererii, căsătoria va fi înregistrată peste 30 zile, dar nu mai mult de 60 zile.

Costul: 70 euro.

19.  Cum pot efectua plata pentru serviciile consulare?

Aveți mai multe opțiuni și modalități de plată a taxelor consulare:

1)      Card bancar –  la terminalul POS din cadrul Ambasadei;

2)      Prin virament bancar la contul Ambasadei cu următoarele coordonate bancare:

Destinația viramentului: indicați numele solicitantului și tipul serviciului consular (de exemplu: Pruteanu Vasile – pentru titlu de călătorie)

Notă: Pentru plata prin transfer bancar, se recomandă achitarea anticipată cu 1-2 zile  pînă la prezentarea la Ambasadă și anexarea copiei dovezii de plată. În caz că nu sunteți sigur despre mărimea sumei care urmează să fie transferată, contactați echipa Ambasadei prin orice metodă de comunicare pusă la dispoziție: e-mail, telefon în orarul indicat,  Facebook, Messenger.

20.  Este posibil să traduc și apostilez actele mele la Ambasada Republicii Moldova?

Potrivit legislației și Convenției de la Haga privind Apostila, misiunile diplomatice și oficiile consulare nu aplică Apostila. Acest serviciu se face în exclusivitate în țara de origine a documentului. Prin urmare, dacă vi se solicită actele dvs din RM să fie traduse și apostilate, urmează să Vă adresați în exclusivitate la Ministerul Justiției al RM (inclusiv, prin intermediul procurii).

21.  Ce acte pot traduce la Ambasadă?

Ambasada oferă serviciul de traducere în limba franceză, dar fără a aplica apostila, a actelor de stare civilă: căsătorie, naștere, divorț, deces. Înainte de a solicita traducerea actelor sus menționate, cetățenii urmează să se informeze la autoritățile franceze dacă traducerea efectuată doar de consulat este acceptată, iar în cazul în care acestea solicită traducerea legalizată prin apostilă, cetățeanul urmează să o facă doar în Republica Moldova.

22.  M-am căsătorit în Franța, vreau să transcriu certificatul de căsătorie și să obțin certificat de căsătorie moldovenesc, ce trebuie să fac?

Cetățenii Republicii Moldova care se căsătoresc în străinătate, sunt obligați să transcrie certificatul de căsătorie și în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Pentru transcrierea actului de căsătorie prin intermediul Ambasadei, unul dintre soți urmează să prezinte:

-          extrasul de căsătorie plurilingv eliberat de autoritatea franceză conform Convenției de Vienna din 1976, care este menționată pe verso

-          certificatele de naștere a soților (doar ale cetățenilor MD);

-          buletinele de identitate a soților sau pașapoartele, valabile;

În cazul în care unul dintre soți nu este cetățean al Republicii Moldova, este suficientă doar copia pașaportului acestuia.

23.  Prietenul/a meu/a, cetățean/a a unui stat străin care are nevoie de viză pentru Republica Moldova, vrea să viziteze Republica Moldova. Cum se obține viza pentru el/ea?

Pentru a verifica necesitatea deținerii vizei pentru Republica Moldova de către un cetățean străin, verificați lista pusă la dispoziție de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, care poate fi accesată aici: https://mfa.gov.md/ro/content/regimul-de-vize-pentru-cetatenii-altor-state https://mfa.gov.md/ro/content/tipurile-de-vizecerinte

Lista actelor necesare pentru viză poate fi accesată aici:https://mfa.gov.md/ro/content/tipurile-de-vizecerinte

Viza se eliberează în termen de pînă la 5 zile lucrătoare.

Totodată, aducem la cunoștință despre posibilitatea obținerii vizei electronice pentru Republica Moldova, fără necesitatea solicitantului de viză de a se prezenta la unul din Consulatele Republicii Moldova. Informații detaliate le găsiți aici: www.evisa.gov.md