Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Întrevederea cu Directorul General Adjunct pentru Educație UNESCO, Stefania Giannini

Publicat:Tue, 27/09/2022 - 17:29

Consolidarea cooperării cu UNESCO pe dimensiunea educației în domenii prioritare pentru Republica Moldova a fost abordată în cadrul întrevederii Ambasadoarei Corina Călugăru cu Directorul General Adjunct pentru Educație UNESCO, Stefania Giannini.

În contextul rezultatelor Summit-ului Transformarea Educației și consultărilor naționale pentru implementarea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 4, Ambasadoarea Corina Călugăru a prezentat orientările strategice și obiectivele reformelor implementate de autoritățile naționale în vederea asigurării educației de calitate, instruirii cadrelor didactice, creării unui mediu de învățare eficient, prietenos și motivant, valorificării tehnologiilor digitale, educației incluzive, precum și modernizării conținuturilor educaționale.

Interlocutoarele au efectuat un schimb de opinii privind efectele pandemiei Covid-19 asupra procesului educațional, importanța transformării educației pentru a face față provocărilor globale, precum și preluarea bunelor practici în vederea formării competențelor tinerilor necesare viitorului.

Directorul General Adjunct pentru Educație, Stefania Giannini a salutat, de asemenea, eforturile autorităților Republicii Moldova în vederea integrării copiilor ucraineni în sistemul de învățământ, subliniind deschiderea UNESCO de a oferi sprijinul necesar pentru reformele implementate în vederea asigurării educației de calitate în Republica Moldova.