Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Întrevederea cu Secretarul Convenției UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial

Publicat:Thu, 21/07/2022 - 18:41

La 21 iulie, Ambasadoarea Corina Călugăru a avut o întrevedere cu Tim Curtis, Secretarul Convenției UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial.
În cadrul discuțiilor a fost abordată consolidarea cooperării Republicii Moldova cu UNESCO pe dimensiunea patrimoniului cultural imaterial, fiind salutată prezentarea primului raport periodic național referitor la implementarea Convenției. Constatările raportului vor oferi cadrul pentru formularea obiectivelor naționale pentru următoarea perioadă, în special din perspectiva valorificării patrimoniului cultural imaterial drept instrument de coeziune și dialog. În acest sens, a fost examinată posibilitatea organizării unor instruiri pentru cadrele didactice din țară privind integrarea activităților vizând elementele de patrimoniu în procesul educativ, cu scopul de a sensibiliza tinerii cu privire la salvgardarea și transmiterea patrimoniului viu. Întrevederea a oferit, de asemenea, oportunitatea de a prezenta acțiunile autorităților naționale destinate refugiaților ucraineni, inclusiv în ce privește utilizarea patrimoniului cultural imaterial pentru integrarea comunitară.