Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Acte de stare civilă

Transcrierea actelor de stare civilă
 
Informaţii detaliate referitor la transcrierea actelor de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui şi/sau prenumelui, deces), înregistrate peste hotarele Republicii Moldova după 17.08.2001, puteţi găsi pe pagina web a Serviciului Stare Civilă al Republicii Moldova.
 
Pentru transcrierea actului DE NASTERE al copilului, solicitantul, cetățeanul Republicii Moldova, urmează să prezinte personal la Secția Consulară, la orele de primire, următoarele acte :
 • cererea privind transcrierea actului de naştere (F-39 CT);
 • extrasul plurilingv de pe actul de naștere (nu necesită apostilare, traducere) sau actul, certificatul de naştere, eliberat de organele competente din străinătate, legalizat/apostilat şi tradus (în original +1 copie);
 • actele de identitate și certificatele de naștere ale părinților, cetăţeni ai Republicii Moldova (2 copii);
 
După caz:
 • actele de stare civilă care confirmă temeiul înscrierii datelor despre tată (cum ar fi certificatul de căsătorie a părinţilor, certificatul sau declaraţia privind stabilirea paternităţii) (2 copii);
 • actul de identitate (2 copii) și extrasul plurilingv de pe actul de naştere (original +1 copie) a părintelui, cetățean străin;
 • cererea privind modificarea, rectificarea sau completarea actului (F-11) (pentru minori, în cazul în care numele după căsătorie al mamei nu corespunde cu numele din actul de naștere al copilului minor).
 
Pentru transcrierea actului DE CĂSĂTORIE, solicitantul, cetățeanul Republicii Moldova, urmează să prezinte personal la Secția Consulară, la orele de primire, următoarele acte :
 • cererea privind transcrierea actului de căsătorie (F-40 CT);
 • extrasul plurilingv de pe actul de căsătorie (nu necesită legalizare/apostilare, traducere) sau actul, certificatul de căsătorie, eliberat de organele competente din străinătate, legalizat/apostilat şi tradus (în original +1 copie);
 • actele de identiate a solicitanţilor (2 copii);
 • certificatele de naştere a solicitanţilor (2 copii);
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite.
 
După caz:
 • actul de identitate al soţului, cetăţean străin (2 copii);
 • extrasul plurilingv de pe actul de naștere sau actul, certificatul de naştere legalizat/apostilat şi tradus, al soţului, cetăţean străin (în original +1 copie);
 • actul care atestă încetarea/desfacerea căsătoriei anterioare (certificatul de divorţ şi/sau hotărârea instanţei judecătoreşti privind divorţul) (2 copii);