Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Acte notariale

Sectia consulara a Ambasadei Republicii Moldova la Paris efectueaza perfectarea actelor notariale (procuri, declaratii, certificarea semnaturii, certificarea copiilor, etc.)

la solicitarea cetatenilor Republicii Moldova domiciliati permanent sau temporar in Republica Franceza. Pentru perfectarea unui act notarial este necesar de a depune personal la Ambasada, urmatoarele documente:

  • Paşaport national pentru calatorii in strainatate sau buletin de identitate valabile;
  • Cerere in scris cu indicarea scopului cu care se solicita perfectarea actului;
  • Copia paşaportului pentru calatorii in strainatate sau a buletinului de identitate valabile a persoanei pe numele caruia se perfecteaza actul (in cazul solicitarii perfectarii procurii).

Precizari referitoare la intocmirea procurilor pentru realizarea dreptului sau obligatiei de obtinere a documentelor de stare civila.

Ambasada Republicii Moldova in Republica Franceza aduce la cunoştinta cetatenilor moldoveni, straini şi apatrizi, ca in procesul activitatii organelor de stare civila din Republica Moldova, legate de perfectarea actelor de stare civila prin reprezentant (naştere, casatorie, divort, schimbare nume şi prenume etc.) sunt identificate cazuri de imposibilitate in solutionarea unor cerinte suplimentare, deoarece procurile eliberate pentru persoanele terte nu permit acest lucru. Este vorba despre situatiile legate de rectificarile necesare a fi operate in actele de stare civila concomitent cu eliberarea certificatului de stare civila respectiv, precum şi de necesitatea schimbarii numelui de familie in legatura cu inregistrarea sau completarea actului de divort (pentru cei ce sunt in drept de a reveni la numele de familie detinut pâna la casatorie).

In esenta, continutul majoritatii procurilor formulate, autentificate in modul stabilit, ofera dreptul reprezentantului numai de ridicare a documentelor de stare civila, dar nu şi pentru efectuarea unor modificari sau completari in actele de stare civila. Astfel, este necesar de mentionat prevederile punctului 95 al Instructiunii cu privire la modul de inregistrare a actelor de stare civila, aprobata prin Ordinul Departamentului Tehnologiilor Informationale (in prezent Ministerul Dezvoltarii Informationale) nr. 4 din 21 ianuarie 2004, care stipuleaza, ca completarea actului de divort este posibila la cererea unei persoane imputernicite cu necesitatea indicarii in procura speciala a numelui ales de mandant la inregistrarea divortului.

In acest context, misiunea diplomatica solicita cetatenilor moldoveni, straini sau apatrizi sa ia in consideratie cele mentionate in cazul intocmirii procurilor la oficiile consulare moldoveneşti sau la notarii din tara de reşedinta pentru imputernicirea persoanelor din Republica Moldova cu efectuarea rectificarilor in actele de stare civila la organele de stare civila moldoveneşti.