Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Apostila

a) Aplicarea apostilei pe actele emise în Republica Moldova:

Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova NU aplică apostila pe acte. Acest serviciu se prestează în exclusivitate în țara de origine a documentului. Astfel, apostilarea actelor moldovenești se efectueaza doar de către Ministerul Justitiei al Republicii Moldova situat pe adresa: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82 (intrarea din spatele clădirii Ministerului Justiției).

Avînd în vedere că, din 01.10.2013, Ministerul Justitiei aplică doar e-apostilă (apostila electronică sau digitală), cererea privind aplicarea apostilei poate fi depusă nu doar de către titularul actului, ci de orice deținător al actului, fără a fi nevoie de a prezenta o procură notarială din partea titularului actului.

Prin urmare, puteti să expediați documentul unor rude/prieteni/persoane de încredere din țară pentru ca aceștia să îl supună procedurii respective.

În cazul în care doriți ca documentul să fie tradus în Republica Moldova, traducerea la fel va trebui să fie apostilată (legalizată cu apostila de la Haga) de către Ministerul Justitiei al Republicii Moldova.

Adresa, costul solicitării serviciilor și orarul Direcției apostilă a Ministerului Justiției: http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=178

Prin Hotărârea Guvernului RM nr. 739 din 18.09.2013, au fost operate unele modificări şi completări ale HG nr. 163 din 15.02.2007 cu privire la optimizarea structurii Ministerului Justiţiei şi aprobarea Regulamentului privind aplicarea apostilei. Astfel, potrivit noilor modificări, începând cu 1 octombrie 2013, se eliberează doar apostila semnată digital (e-apostila), care constă într-o alonjă (prelungire a unui document) ce va conţine apostila semnată electronic şi copia actului oficial supus apostilării - ambele acte găsindu-se într-un fişier format pdf.

Totodată, menţionăm că, începând cu data de 01.10.2013, Ministerul Justiţiei al RM – în calitate de autoritate competentă pentru aplicarea apostilei – nu mai eliberează apostile semnate olograf, conform modelului vechi, fapt care nu aduce atingeri asupra valabilităţii apostilelor emise pînă la această dată. Autenticitatea apostilelor semnate electronic începînd cu 01.10.2013, cît şi cele semnate olograf pînă la această dată, pot fi verificate prin intermediul portalului www.apostila.gov.md .

Mai mult ca atît, în cazul în care se vor introduce ambele coduri (codul apostilă şi codul siguranţei), pe lîngă confirmarea autenticităţii apostilei aplicate, portalul www.apostila.gov.md va oferi opţiunea de a descărcă (download) documentul în cauză în varianta sa integrală în format pdf (e-apostila aplicată cu semnătură digitală şi copia scanată a documentelor supuse apostilării).