Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Cadrul juridic bilateral

Raporturile bilaterale sunt reglementate de Protocolul cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Principatul Monaco, semnat la 8 septembrie 2011, la Paris; Memorandumul de Înţelegere între Centrul pentru combaterea crimelor economice şi corupţiei al Republicii Moldova şi Serviciul de informaţii şi monitorizarea tranzacţiilor financiare a Principatului Monaco privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare referitoare la spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat la Chişinău la 12 octombrie 2010; Acordul–cadru de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Alteţei Sale Serenisime Prinţul de Monaco, semnat la Chişinău la 4 mai 2017. 

Potrivit Acordului-cadru de cooperare, semnat în 2017, printre domeniile prioritare de cooperare se regăsesc protecţia mediului şi explorarea energiilor renovabile, schimbul de experiență în adoptarea şi implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030, agricultura şi industria agroalimentară, turismul şi serviciile hoteliere, cultura, educația şi sportul.

Pentru promovarea pe viitor a unor proiecte concrete de cooperare moldo – monegasce în domeniul mediului, în data de 4 mai 2017 a fost semnat şi Memorandumul de Înțelegere între Fundația Principelui Albert al II-lea şi Ministerul Mediului al Republicii Moldova.