Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Cazier judiciar

 Dosarul de solicitare a cazierului judiciar urmează să conțină următoarele:

1. Cererea de solicitare a cazierului judiciar completată de către solicitant. (cerere-cazier-judiciar.doc - Documente Google) ;

 

2. Copia calitativă a unui act de identitate al solicitantului (pașaport sau buletin de identitate) ;

 

3. Dovada achitării taxei consulare : 20 Euro + 10 Euro serviciile poștale (copia transferului bancar).

 

Termen de procesare a cererii: 10 zile lucrătoare (timpul necesar pentru trimiterile poștale nu se va lua în calcul).

 

IMPORTANT : Solicitantul va indica numărul de telefon, numele de pe cutia poștală și adresa exactă unde urmează a fi expediată scrisoarea recomandată.

 

Rechizitele bancare ale Ambasadei de la Paris :

Titulaire: Ambassade République Moldavie

IBAN: FR76 3000 3033 8300 0500 8825 310

BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP