Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Certificat de cazier judiciar

Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova NU eliberează cazier judiciar.

Cetățenii Republicii Moldova aflați în Republica Franceză și Principatul Monaco pot solicita Certificatul consular privind cazierul judiciar eliberat de Ambasadă în limba franceză sau română. Dosarul pentru obținerea certificatului de cazier se depune personal la Secția Consulară a Ambasadei, iar în cazul în care solicitantul locuiește la o distanță mare de Paris, este posibilă solicitarea prin email a serviciului, cu prezentarea cetățeanului doar o singură dată la Ambasadă, pentru ridicarea actului perfectat.

Pentru solicitarea serviciului e necesară o PROGRAMARE PREALABILĂ efectuată la adresa electronică paris@mfa.gov.md sau telefonic la numărul +33 (0)1 70 39 09 81, în intervalul de orar 9:00-10:00 și 14:00-15:00 de luni pînă vineri.

Cererea se depune de către:

  • solicitant personal;
  • reprezentantul legal (părinte, tutore) al minorului (care nu a împlinit 18 ani).

Acte necesare a fi prezentate:

  • cererea completată, care poate fi descărcată aici sau obținută la Secția consulară a Ambasadei;
  • buletinul de identitate sau pașaportul valabil, însoțit de o copie xerox;

Certificatul va fi eliberat doar după efectuarea procedurii de verificare a antecedentelor penale. Solicitantul va fi informat telefonic sau prin email despre ziua când certificatul poate fi ridicat de la Secţia Consulară a Ambasadei.