Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Certificat de cazier judiciar

Durata serviciului: 10 minute
Serviciu consular prestat fără programare
 • cazierul judiciar se emite în circa 10 zile calendaristice - 25 euro
+ 10 euro - taxă opțională pentru livrarea actului la domiciliu
Cazierul judiciar poate fi solicitat la Ambasadă.
Cazierul judiciar este un document eliberat de autoritățile Republicii Moldova care reflectă situația judiciară a unei persoane.
 • pentru cetățeanul Republicii Moldova - un act de identitate valabil moldovenesc (pașaport pentru călătorii în străinătate sau buletinul de identitate cu fișa de însoțire; în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară).
 • pentru cetățeanul străin - act de identitate valabil (pașaport sau carte de identitate de model nou, după caz).
 • orice cetățean străin poate solicita cazier judiciar emis de Republica Moldova
 • cazierul judiciar poate fi eliberat în limba franceză, română sau engleză, la solicitare
 • pentru solicitarea cazierului judiciar este obligatorie prezența solicitantului pe numele căruia se va emite actul
 • cazierul se emite de Ambasadă după verificarea informației Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
 • cazierul judiciar eliberat de Ambasadă nu necesită legalizare / acest tip de document este recunoscut de către autoritățile din statul de reședință
 • cazierul judiciar este valabil 90 de zile din data emiterii, fără posibilitatea prelungirii acestui termen
 • la depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu cardul bancar la terminalul de plată în incinta Ambasadei sau prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului
 • Ambasada poate transmite actul la adresa de domiciliu al persoanei indicată în cerere, prin scrisoare recomandată / taxă: 10 euro
 • dacă persoana nu a solicitat livrarea actului la domiciliu, aceasta va fi informată despre orarul de ridicare a cazierului judiciar de la Ambasadă, prin mesaj expediat la adresa indicată de persoană pe cerere / ridicarea actului se va efectua doar de către solicitant sau de persoana împuternicită corespunzător