Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Certificat de cutumă

La solicitare, Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceza elibereaza tot genul de atestari în conformitate cu actele normative ale Republicii Moldova. Cea mai frecventa atestare solicitata este Certificatul de cutuma, care reproduce extrase din Codul familiei.

Certificatul de cutuma
Se elibereaza nationalilor moldoveni în baza urmatoarelor documente:

  • Certificat de nastere;
  • Pasaport valabil;

Dupa caz, de asemenea mai pot fi solicitate:

  • Certificat de divort;
  • Certificat de deces.

Important:
actele solicitate trebuie sa fie în original Cetățenii Republicii Moldova domiciliați în Republica Franceză şi Principatul Monaco, pot obține la Ambasadă și alte certificate solicitate de catre autoritatile statului de reședință care pot fi eliberate în limba franceză și nu necesită a fi apostilate sau legalizate alfel:

  • certificat de naționalitate;
  • certificat de confirmare a stării civile (celibatar, căsătorie, divorț);
  • certificat de individualitate / conformitate;
  • alte confirmări în baza actelor de indentitate și de stare civilă moldovenești.

Pentru obținerea certificatelor, este necesar de prezentat următoarele:

  • buletinul de identitate sau pașaportul valabil, însoțit de o fotocopie;
  • actele necesare pentru redactarea certificatului (de ex. documentul cu transliterarea greșita a numeluim certificatul de naștere, permisul de conducere sau alt act doveditor) + fotocopie;