Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Certificat de cutumă

La solicitare, Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză eliberează tot genul de atestări în conformitate cu actele normative ale Republicii Moldova. Cea mai frecventă atestare solicitată este Certificatul de cutumă, care reproduce extrase din Codul familiei.

Certificatul de cutumă
Se elibereaza naționalilor moldoveni în baza următoarelor documente:

  • Certificat de naștere;
  • Pașaport valabil;

După caz, de asemenea mai pot fi solicitate:

  • Certificat de divorț;
  • Certificat de deces.

Important:
Actele solicitate trebuie să fie în original. Cetățenii Republicii Moldova domiciliați în Republica Franceză şi Principatul Monaco, pot obține la Ambasadă și alte certificate solicitate de către autoritățile statului de reședință care pot fi eliberate în limba franceză și nu necesită a fi apostilate sau legalizate altfel:

  • certificat de naționalitate;
  • certificat de confirmare a stării civile (celibat, căsătorie, divorț);
  • certificat de individualitate / conformitate;
  • alte confirmări în baza actelor de indentitate și de stare civilă moldovenești.

Pentru obținerea certificatelor, este necesar de prezentat următoarele:

  • buletinul de identitate sau pașaportul valabil, însoțit de o fotocopie;
  • actele necesare pentru redactarea certificatului (de ex. documentul cu transliterarea greșită a numelui în certificatul de naștere, permisul de conducere sau alt act doveditor) + fotocopie;