Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Certificatul de capacitate matrimonială

Durata serviciului: 10 minute
Serviciu consular prestat fără programare

 • în termen de 30 zile 42 euro
 • în termen de 60 zile 31 euro
+ 10 euro - taxă opțională pentru livrarea actului la domiciliu
Certificatul privind capacitatea matrimonială reprezintă documentul de stare civilă care confirmă dreptul cetățeanului Republicii Moldova de a încheia căsătoria în conformitate cu cadrul normativ al Republicii Moldova (exprimând dovada lipsei impedimentelor la căsătorie). Documentul se eliberează în baza datelor din actele de stare civilă şi este destinat utilizării în statele care formează domeniul teritorial al Convenţiei CIEC nr. 20 cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, semnată la Munchen, la 5 septembrie 1980: Germania, Belgia, Spania, Grecia, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Elveţia, Turcia, Republica Moldova.
Căsătoria între doi cetățeni moldoveni:
Pentru solicitarea actului indicat în această rubrică cetățeanul Republicii Moldova va prezenta:
 • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc în original și fotocopie al cetățeanului moldovean;
 • certificat de divorț moldovenesc eliberat pe numele solicitantului sau certificat de deces moldovenesc al soț/soției, după caz;
 • copia pașaportului viitorului soț (doar pagina cu fotografia) sau copie simplă după buletinul de identitate moldovenesc;
Căsătoria cu un cetățean străin , se va prezenta:
 • copia pașaportului viitorului soț (doar pagina cu fotografia) sau copie simplă după cartea de identitate electronică, fără traducere și Apostila;
 • certificat de stare civilă a viitorului soț cu Apostila pe original (se aplică la Prefectură) tradusă în limba română și cu Apostila aplicată pe traducere (se aplică de Curtea de Apel). În cazul unei persoane cu altă cetățenie decât franceză se va prezenta declarația de stare liberă / stare civilă / fără impediment la căsătorie emisă în țara de origine sau de misiunile diplomatice sau consulare ale țării de origine, cu traducere și supra legalizare corespunzătoare. În cazul în care viitorul soț/soție francez/ă este divorțat/ă, este necesară prezentarea extrasului multilingv de pe actul de căsătorie cu mențiunea divorțului (eliberat în baza Convenției de la Viena din 8 septembrie 1976), care nu necesită traducere sau Apostila;
 • în cazul în care cetățeanul italian este văduv/ă este necesară prezentarea extrasului multilingv de pe actul de deces (în baza Convenției de la Viena din 8 septembrie 1976) care nu necesită traducere sau Apostila.
Pentru solicitarea actului este necesară prezența la Ambasadă a cetățeanului Republicii Moldova. În cazul căsătoriei în Franța a doi cetățeni moldoveni fiecare dintre ei va avea nevoie de acest act.
 • Cererea persoanei se expediază Agenției Servicii Publice care perfectează actul și îl transmite Ambasadei.
 • Certificatul privind capacitatea matrimonială se eliberează în conformitate cu prevederile Convenției CIEC nr. 20 semnată la Munchen la 5 septembrie 1980, cu conținut și în limba franceză și este valabil timp de 3 luni în Franța, fără alte traduceri sau supra legalizări.
 • La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu cardul bancar la terminalul de plată în incinta Ambasadei sau prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului bancar. Pentru reducerea timpului de așteptare se recomandă utilizarea cardului bancar.
 • În anumite cazuri, pentru clarificarea unor fapte funcționarul consular este în drept să solicite alte acte/certificate doveditoare.
 • Ambasada transmite actul la adresa de domiciliu al persoanei indicată în cerere, prin scrisoare recomandată. Dacă nu a fost solicitată livrarea la domiciliu, Ambasada informează solicitantul despre orarul de ridicare a actului de la Ambasadă prin mesaj expediat la numărul de mobil indicat, cu ridicarea actului de către solicitant sau de persoana împuternicită corespunzător.
 • Actul indicat în această rubrică se poate perfecta în timp redus (de la câteva ore la câteva zile) și în Republica Moldova la Agenția Servicii Publice prin prezența personală a titularului sau prin persoană terță împuternicită prin procură autentificată notarial. Pentru procură recomandăm consultarea rubricii Acte notariale.