Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Cooperarea RM-OIF

Republica Moldova a aderat în calitate de membru asociat la Organizația Internațională a Francofoniei în cadrul Sommet-ului de la Cotonou, Bénin (2-4 decembrie 1995). La Sommet-ul de la Hanoi, Vietnam (16 noiembrie 1997), șefii de stat și guvern ai țărilor membre ale OIF au acceptat cererea depusă de Republica Moldova de a trece de la statutul de membru asociat la cel de membru cu drepturi depline al organizației.

De-a lungul ultimilor ani, cooperarea dintre Republica Moldova și OIF a purtat un caracter constructiv, fiind organizate în comun mai multe acţiuni în domenii de interes pentru Francofonie. Republica Moldova susţine consecvent activităţile OIF în domeniile drepturilor omului, protecţiei mediului, promovării diversităţii culturale şi lingvistice, și sprijină efortul OIF de menţinere şi utilizare a limbii franceze în relațiile internaţionale.

În perioada 2009-2013, circa 400 de funcţionari publicii din cadrul instituţiilor guvernamentale ale RM au beneficiat de instruirea în limba franceză datorită programului OIF „Limba franceză în diplomaţie şi funcţia publică”. În 2018, Republica Moldova a fost acceptată în calitate de beneficiar al programului OIF Initiative Francophone d’Etablissement pentru perioada 2019-2022, care constă în consolidarea capacităților în limba franceză a diplomaților și funcționarilor publici.

În anul 2013, în vederea consolidării relaţiilor interparlamentare francofone, la iniţiativa Republicii Moldova, la Chişinău s-a desfăşurat în premieră cea de-a 26-a Reuniune regională la vârf a secţiunii Europa a Adunării parlamentare a Francofoniei (APF).

În 2014, la Chişinău s-a desfăşurat cel de-al 4-lea seminar francofon asupra ciclului II al mecanismului ONU de Evaluare Periodică Universală a drepturilor omului, organizat în cooperare cu Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului.

În perioada 26-27 septembrie 2016, la inițiativa Republicii Moldova, la Chișinău a fost organizată cea de-a 8-a Conferință a Asociației Curților Constituționale francofone, rețea instituțională a OIF în domeniul dreptului constituțional.

În perioada 27-28 mai 2016, Secretarul General al OIF, dna Michaelle Jean, a efectuat o vizită oficială la Chișinău, în cadrul căreia a avut o serie de întrevederi cu Președintele RM, Prim-ministrul, Viceministrul afacerilor externe și integrării europene și Ministrul Culturii.

 

Cadrul juridic

La 25 noiembrie 2017, la Paris a fost semnat Memorandumul de parteneriat între OIF şi ministerele responsabile pentru educaţie din Albania, Armenia, Republica Moldova și România privind cooperarea educaţională în contextul cadrului strategic al Francofoniei 2015-2022. Scopul Memorandumului este crearea unui mecanism de cooperare între OIF şi statele membre ale Biroului Regional pentru Europa Centrală și de Est în domeniul consolidării competenţelor profesorilor de limbă franceză, inclusiv utilizarea unor materiale didactice inovatoare, dezvoltarea mediului şcolar francofon şi creşterea schimburilor academice între statele francofone.

 

În marja celei de-a 35-a Conferințe Ministeriale a Francofoniei (Erevan, 8 octombrie 2018), a fost semnat Pactul Lingvistic între Republica Moldova și OIF pentru perioada 2018-2022. Documentul stipulează obiectivele de cooperare cu OIF în mai multe domenii: promovarea instruirii în limba franceză în ciclul preuniversitar, universitar și în domeniul formării profesionale; promovarea limbii franceze pe scena internațională, în vederea implementării dispozițiilor Vademecum-ului privind utilizarea limbii franceze în cadrul organizațiilor internaționale, prin consolidarea competențelor lingvistice ale funcționarilor publici și diplomaților; consolidarea cooperării culturale prin promovarea industriilor creative, promovarea difuzării operelor literare și cinematografice și traducerea acestora în franceză; creșterea vizibilității limbii franceze în promovarea RM în calitate de destinație turistică.

 

Cooperarea cu Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)

Biroul Regional al AUF pentru Europa Centrală şi Est (BECO)  a fost creat în anul 1994, cu sediul la Bucureşti. Acesta include peste 100 de instituţii universitare din 24 de ţări din regiune și dispune de antene regionale în 5 ţări: RM, Bulgaria, Albania, Armenia, Georgia.

Antena regională AUF de la Chişinău cuprinde 8 universităţi membre: Universitatea de Stat, Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Academia de Studii Economice, USMF „N. Testemiţanu”, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Universitatea Agrară, Universitatea Alecu Russo din or. Bălţi.

Biroul Regional AUF pentru Europa Centrală şi de Est acordă asistenţă Republicii Moldova pe două segmente de activitate: preuniversitar şi universitar. 

Pe segmentul universitar, studenţii moldoveni din cele 8 universităţi partenere beneficiază de mai multe programe de mobilitate academică şi burse internaţionale postuniversitare. Cu sprijinul AUF, sunt implementate proiecte de susţinere a profesorilor din cadrul instituţiilor universitare, prin oferirea burselor de perfecţionare ştiinţifică, organizarea seminarelor de instruire, finanţarea unor activităţi ştiinţifice universitare.

AUF a susținut de asemenea crearea în cadrul instituţiilor de învăţământ superior din RM a 6 filiere francofone: USM – „Drept”, UTM – „Informatica” şi „Tehnologii Alimentare”, ASEM – „Relaţii Economice Internaţionale”, ULIM – „Gestiunea Întreprinderii”, USMF – „Medicina”. În cadrul acestor filiere, AUF oferă burse de stagiu profesional studenților moldoveni in întreprinderi francofone din Republica Moldova.

Pe segmentul preuniversitar, AUF susține implementarea proiectului Clase bilingve în Republica Moldova, care are drept obiectiv sporirea ratei de studiu a limbii franceze. Actualmente, clasele bilingve francofone funcţionează în 8 licee din 7 orașe: Chisinău, Balţi, Soroca, Hânceşti, Orhei, Cahul, Ungheni (Notă: programul de susținere a claselor bilingve francofone a fost relansat în 2016, după o pauză de 5 ani).