Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Despre UNESCO

ISTORIA SI CONCEPTUL:

 

UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, conform denumirii originale din engleză: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) a fost fondată la 16 noiembrie 1945. Sediul UNESCO este la Paris, Franța, dar Organizația mai dispune de alte 73 de sub-oficii regionale în diverse țări ale lumii.

 

Constituția adoptată în Conferința de la Londra din noiembrie 1945 și aplicată începând cu 4 noiembrie 1946, a fost adoptată de cele 20 de state fondatoare (Regatul Unit, Noua Zeelandă, Arabia Saudită, Africa de Sud, Australia, India, Mexic, Franța, Republica Dominicană, Turcia, Egipt, Norvegia, Canada, China, Danemarca, Statele Unite ale Americii, Cehoslovacia, Brazilia, Liban și Grecia).

 

Scopul organizației este de a contribui la pacea și securitatea lumii prin colaborarea între națiuni în educație, știință, cultură, și comunicații pentru a se reuși stabilirea unui respect universal față de justiție și pentru drepturile și fundamentele omului liber, indiferent de rasă, limbă sau religie, după Carta Națiunilor Unite.

 

Una dintre misiunile de bază ale UNESCO este cea de a menține o listă de locuri din patrimoniul mondial. Aceste locuri sunt importante din punct de vedere natural sau istoric, a căror conservare și salvare sunt importante pentru comunitatea mondială.

 

În fiecare stat-membru UNESCO, există o Comisie Națională, a cărei misiune este gestionarea activităților organizației în țara respectivă. Comisiile Naţionale pentru UNESCO sunt organisme naţionale de cooperare parte integrantă a arhitecturii structurale UNESCO. Acestea sunt constituite de guvernele ţărilor-membre, în acord cu articolul VII al Constituţiei UNESCO.

 

La ora actuală, UNESCO are 195 de state membre și 10 state asociate. Republica Moldova este membră UNESCO din 27 mai 1992.

 

DOMENIILE DE ACTIVITATE:

 

UNESCO activează în patru direcții de bază:

 

  • Educația - este cel mai important domeniu al UNESCO, cea mai mare parte a bugetului fiind destinat programelor care promovează educația;
  • Știința - aceasta cuprinde două subdomenii și anume: științele naturale și științele sociale;
  • Cultura - în acest domeniu, se protejează, recondiționează sau reconstruiesc monumentele naturii sau cele arhitectonice;
  • Comunicarea și informarea – domeniul dat are ca obiectiv major promovarea comunicării cât mai eficiente a informației atât cu ajutorul mass-mediei, cât și a noilor tehnologii.

 

STRUCTURA:

 

Organizația este guvernată de Conferința Generală și de Consiliul executiv.

 

Conferința generală: este constituită din reprezentanții tuturor statelor-membre ale Organizației. Ea se reunește o dată în doi ani, cu participarea statelor-membre și a statelor-asociate. Statele ne-membre, organizațiile interguvernamentale, ONG-urile, fundațiile sunt invitate să participe în calitate de observatori. Fiecare stat dispune de un vot, indiferent de mărimea țării și importanța contribuției sale la buget.

 

Conferința determină orientarea și marile linii de conduită generală a UNESCO. Ea adoptă Programul și bugetul UNESCO pentru următorii doi ani.

 

Consiliul executiv: pregătește lucrările Conferinței generale și veghează asupra executării corespunzătoare a deciziilor acesteia. Sarcinile și responsabilitățile Comitetului executiv derivă, în primul rând, din Constituția UNESCO și din normele sau directivele stabilite de către Conferința generală. Aceste reguli sunt completate în continuare de rezoluțiile Conferinței generale. La fiecare doi ani, Conferința generală atribuie sarcini specifice Consiliului. Alte funcții provin din acordurile încheiate între UNESCO și Națiunilor Unite, agențiile specializate și alte organizații interguvernamentale.

 

Secretariatul, condus de Directorul General, implementează deciziile luate de cele două structuri. Directorul General formulează propuneri pentru măsurile luate de Conferința generală și de Consiliul executiv și pregătește proiectul bugetului și programului bienal. Actualul Director General al organizației este Audrey Azoulay, fost Ministru al Culturii din Franța, care a preluat funcția la 15 noiembrie 2017.