Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Duplicate, extrase de pe actele de stare civilă, certificate de stare civilă și de capacitate matrimonială

Dosarul de solicitare a duplicatelor, extraselor de pe actele de stare civilă, certificatelor de stare civilă și de capacitate matrimonială urmează să conțină următoarele:

1. Cererea completată.

 2. Copia calitativă a unui act de identitate al solicitantului (pașaport sau buletin de   identitate) ;

 3. Dovada achitării taxei consulare : a se vedea secțiunea Taxe consulare și taxe     aferente + 10 Euro serviciile poștale (copia transferului bancar).

 

IMPORTANT : Solicitantul va indica numărul de telefon, numele de pe cutia poștală și adresa exactă unde urmează a fi expediată scrisoarea recomandată.

 

Rechizitele bancare ale Ambasadei de la Paris :

Titulaire: Ambassade République Moldavie

IBAN: FR76 3000 3033 8300 0500 8825 310

BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP