Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civila

Durata serviciului: 15 minute
Serviciu consular prestat fără programare

Extras de pe actul de stare civilă ,(naștere, de căsătorie, de deces), duplicat al certificatului de stare civilă
 • în termen de 30 zile - 42 euro
 • în termen de 60 zile - 31 euro
+ 10 euro - taxă opțională pentru livrarea actului la domiciliu
Serviciul de eliberare a certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă face parte din categoria serviciilor de eliberare a documentelor de stare civilă care au drept scop confirmarea înregistrării actului de stare civilă și care influenţează apariţia, modificarea sau încetarea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor şi caracterizează statutul de drept al faptului de stare civilă respectiv. Acestea se eliberează pentru utilizare permanentă.
Pentru solicitarea actelor indicate în această rubrică solicitantul va prezenta:
 • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc în original și fotocopie (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară)
 • copie certificat moldovenesc de naștere, căsătorie, divorț, deces, după caz
 • pentru cetățeanul străin - act de identitate valabil (pașaport sau carte de identitate de model nou, după caz)
 • Cererea persoanei se expediază Agenției Servicii Publice care perfectează actul și îl transmite Ambasadei.
 • Extrasul plurilingv/multilingv se eliberează în conformitate cu prevederile Convenției de la Viena din 8 septembrie 1976, cu conținut și în limba franceză și este valabil în Franța fără alte traduceri sau supra legalizări.
 • Pentru a fi valabil în Spania duplicatul certificatului de stare civilă trebuie să conțină Apostila aplicată pe act, cu traducerea actului în limba spaniolă și Apostila pe traducere (dacă traducerea s-a făcut în Republica Moldova). Serviciul Apostila este disponibil doar în Republica Moldova – Ministerul Justiției. Prin intermediul oficiilor consulare Apostila nu poate fi aplicată.
 • La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 3 modalități: cu cardul bancar la terminalul de plată în incinta consulatului, cu numerar la bancă, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului bancar. Pentru reducerea timpului de așteptare se recomandă utilizarea cardului bancar.
 • În anumite cazuri, pentru clarificarea unor fapte funcționarul consular este în drept să solicite alte acte/certificate doveditoare eliberate Republica Moldova.
 • Ambasada poate transmite actul la adresa de domiciliu al persoanei indicată în cerere, prin scrisoare recomandată. Dacă nu a fost solicitată livrarea la domiciliu, Ambasada informează solicitantul despre orarul de ridicare a actului de la Ambasadă prin mesaj expediat la numărul de mobil indicat, cu ridicarea actului de către solicitant sau de persoana împuternicită corespunzător.
 • Actele indicate în această rubrica se pot perfecta în timp redus (de la câteva ore la câteva zile) și în Republica Moldova la Agenția Servicii Publice prin prezența personală a titularului, rudelor de gradul I-II ale acestuia sau prin persoană terță împuternicită prin procură autentificată notarial. Pentru procură recomandăm consultarea rubricii Acte notariale.