Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Legalizarea documentelor

SOLICITAȚI O PROGRAMARE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR CONSULARE AICI: https://ambasadarminfranta.setmore.com

PROCURI
LEGALIZAREA SEMNATURII (declarații însoțire minori etc)
LEGALIZAREA COPIILOR DE PE DOCUMENTE

În ziua programării, solicitantul se va prezenta la Ambasadă cu următoarele documente:

  • buletinul de identitate moldovenesc sau pașaportul valabil + o copie xerox;
  • originalul și copiile documentelor care necesită legalizare;
  • datele mandatarului (datele persoanei împuternicite prin procură): copie xerox a buletinul de identitate moldovenesc sau a pașaportului valabil al persoanei împuternicite sau în lipsa unei copii a actelor de identitate, se va prezenta în scris numele și prenumele, codul numeric personal, data și locul nașterii, seria, numărul, data și locul emiterii actului de identitate (pașaportului sau buletinului de identitate moldovenesc);
  • alte documente/informații necesare solicitate de funcționarul consular pentru întocmirea actului notarial.