Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Pașapoarte biometrice

Acte necesare pentru perfectarea paşaportului
(original + copie / toate actele trebuie să fie emise de Republica Moldova):

  • buletin de identitate valabil, obligatoriu de la 16 ani (dacă actul lipseşte dar este valabil, persoana va semna în acest sens o declaraţie la ambasadă);
  • paşaport valabil sau expirat;
  • 1 fotografie 3,5x4,5cm în cazul pierderii pașaportului anterior;
  • certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de divorţ (eliberat pe numele solicitantului sau al părintelui solicitantului minor), certificat de deces al soţului/soţiei, certificat de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, avizul cu privire la anularea, modificarea şi/sau completarea actului de stare civilă. În cazul divorţului părinţilor copilului, se va prezenta certificatul de divorţ emis pe numelui părintelui care se prezintă cu copilul;
  • certificatele de naștere ale copiilor sub 16 ani;
  • buletinul de identitate sau paşaportul valabil al unui părinte, dacă se solicită paşaport pentru copil pînă în 18 ani și se prezintă certificatul de căsătorie al părinților;
  • la depunerea cererii pentru minor, al cărui părinţi se află în divorţ, se prezintă hotărârea instanţei de judecată din R. Moldova cu privire la divorţ, definitivă şi irevocabilă. Dacă în urma divorţului instanţa de judecată a stabilit domiciliul minorului cu unul din părinţi, pentru eliberarea paşaportului minorului se va prezenta declaraţia acestui părinte, care va fi redactată la ambasadă sau care este autentificată notarial, din care să rezulte expres acordul pentru eliberarea paşaportului. Prezentarea hotărârii nu este obligatorie în cazul în care se prezintă acordul ambilor părinţi privind eliberarea paşaportului, care va fi redactată la ambasadă sau autentificată notarial. Dacă în urma divorţului instanţa de judecată nu a stabilit domiciliul minorului cu niciunul din părinţi, se va prezenta declaraţia de acord a ambilor părinţi care va fi redactată la ambasadă sau care este autentificată notarial, din care să rezulte expres acordul pentru eliberarea paşaportului. Dacă printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată părintele a fost decăzut din drepturile părinteşti, acordul acestuia nu este necesar;
  • plata se achitată prin card bancar, cec sau transfer bancar ;

Costul:

apr. 45 zile – 82 euro (81 euro în cazul copilului sub 12 ani);

apr. 30 zile – 119 euro (106 euro în cazul copilului sub 12 ani).

  • Serviciul de expediere prin poștă a documentului perfectat costă 10€.

PROGRAMARE on-line