Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Participarea Delegației Republicii Moldova la Adunarea Generală a Convenției UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial

Publicat:Fri, 08/07/2022 - 15:24

În perioada 5-7 iulie, Delegația Republicii Moldova, condusă de Svetlana Pociumban, Șefa Direcției Patrimoniu Cultural a Ministerului Culturii, a participat la cea de-a 9-a sesiune a Adunării Generale a Statelor Părți la Convenția privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (Convenția 2003).

Printre subiectele prioritare pe agenda reuniunii s-a regăsit revizuirea directivelor operaționale ale Convenției. În acest sens, au fost clarificate criteriile pentru înscrierea elementelor pe Lista reprezentativă, simplificarea unor aspecte din formularul pentru înaintarea propunerii de înscriere, elucidarea procedurii privind înlăturarea și transferul elementelor de pe listele Convenției, implicarea directă a comunităților, numărul minim anual de 60 de dosare examinate, precum și acțiunile pentru accelerarea examinării elementelor aflate pe lista de așteptare din cauza unui număr mare de dosare depuse de statele părți. O atenție sporită a fost acordată rolului societății civile în implementarea Convenției, inclusiv prin intermediul Forumului ONG-urilor. În contextul ciclului de evaluare periodică a statelor europene, inclusiv a Republicii Moldova, a fost salutat numărul important și calitatea rapoartelor prezentate.

În intervenția națională din plenară au fost salutate acțiunile Secretariatului și ale Comitetului pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial în vederea susținerii statelor părți în procesul de implementare a Convenției, precum și amendamentele la directivele operaționale care vor facilita implementarea Convenției și vor consolida rolul patrimoniului cultural imaterial în promovarea dialogului și a coeziunii. 

Adunarea Generală a ales, de asemenea, noii membri ai Comitetului pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial care se va reuni în ședință în decembrie 2022 pentru a examina și dosarul multinațional Cămașa națională – element de identitate națională în România și Republica Moldova. 

În contextul celebrării, în 2023, a celei de-a 20-a aniversări a Convenției, statele părți vor organiza acțiuni care vor pune în valoare importanța salvgardării și promovării patrimoniului cultural imaterial, în special promovarea politicilor publice și cadrului legislativ în domeniu la nivel național, sensibilizarea vizavi de rolul purtătorilor de patrimoniu și vizibilitatea acestora, implicarea publicului larg și promovarea dialogului intercultural.