Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Participarea Delegației Republicii Moldova la dezbaterea plenară a Consiliului Executiv UNESCO

Publicat:Tue, 16/05/2023 - 17:53

 

În perioada 10-24 mai 2023, la Paris, are loc sesiunea Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO). În cadrul intervenției Republicii Moldova, prezentate de Ambasadoarea Corina Călugăru, Delegat permanent pe lângă UNESCO, au fost punctate următoarele aspecte:

ü  importanța pe care Republica Moldova o acordă dezvoltării durabile și necesitatea de a asigura respectul față de valorile universale înscrise în Carta ONU;

ü  condamnarea atacurilor asupra educației, științei, culturii, libertății de exprimare – domenii de competență ale UNESCO - în contextul agresiunii nejustificate și brutale a Federației Ruse asupra Ucrainei;

ü  contribuția țării noastreîn școlarizarea refugiaților ucraineni, protecția patrimoniului imaterial, găzduirea artiștilor, lupta împotriva traficului ilicit de bunuri culturale, precum și sprijinul prin intermediul mass-media grație unui nou proiect lansat cu susținerea financiară a Guvernului Japoniei;

ü  necesitatea de a accelera eforturile comune în vederea implementării obiectivelor de dezvoltare durabilă, în special a ODD 4 privind educația și acordarea atenției necesare culturii pentru dezvoltare durabilă;

ü  utilizarea eficientă a resurselor UNESCO și asigurarea unei rețele de birouri cu personal calificat pentru acțiuni cu impact pe teren;

ü  importanța de a aborda implicațiile tehnologiilor avansate de inteligență artificială asupra domeniilor de competență ale UNESCO, și anume educație, cultură, comunicare și informare.

În contextul pregătirii Conferinței Generale care va reuni statele membre la cel mai înalt nivel în noiembrie 2023, Consiliul Executiv va examina, în cadrul sesiunii actuale, o serie de decizii importante pentru activitatea organizației precum executarea programelor, mobilizarea resurselor bugetare, consolidarea cooperării globale și regionale în domeniul educației, rețeaua de birouri, pregătirea conferințelor internaționale, acțiunile UNESCO în susținerea Ucrainei.

Notă: Înființată la 16 noiembrie 1945 ca instituție specializată ONU, UNESCO are un rol strategic în promovarea păcii prin cooperarea internațională în domeniul educației, științei și culturii. Programele UNESCO au scopul de a contribui la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabile ale Agendei 2030 în domeniile de competență: educația, științele naturale, științele sociale și umane, cultura, comunicarea și informarea.

Consiliul Executiv este unul dintre cele trei structuri constituționale ale UNESCO (celelalte fiind Conferința Generală și Secretariatul) și este ales de Conferința Generală. Acționând sub autoritatea Conferinței Generale, Consiliul examinează programul de activitate al Organizației și estimările bugetare corespunzătoare care îi sunt prezentate de către Directorul General. Este format din 58 de state membre, fiecare cu un mandat de patru ani. Republica Moldova în 2023 a prezentat candidatura sa, pentru prima dată, la alegerile care vor avea loc în 2025.