Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Perfectarea sau schimbarea buletinelor de identitate

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi temporar în Republica Franceză pot perfecta buletine de identitate prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la Paris în următoarele situaţii:

 

 • eliberarea primară a buletinului de identitate;
 • schimbarea datelor personale;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • pierderea, furtul sau deteriorarea buletinului de identitate;
 • dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;

 

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate se depune personal, în scris, de solicitant în faţa funcţionarului consular al misiunii diplomatice/oficiului consular, iar pentru persoanele minore şi acele asupra cărora a fost instituită tutela/curatela – de reprezentantul său legal.

 

Pentru examinarea solicitării obţinerii buletinului de identitate, cetăţenii Republicii Moldova vor prezenta următoarele acte:

 

 • 2 fotografii color, dimensiune 10x15 cm, fundal alb, hârtie mată;
 • 3 fotografii 3x4 cm;
 • Buletinul de identitate;
 • Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova; 

Notă
Persoanele care deţin şi cetăţenia altui stat şi care nu au fost documentate anterior cu acte de identitate moldoveneşti vor prezenta paşaportul national eliberat de autorităţile străine.
în cazul documentării minorilor, persoanelor asupra cărora a fost instituită tutela sau curatela, vor fi prezentate actele de identitate ale reprezentanţilor legali.

 

 • Certificatele de stare civilă
 1. certificatul de naştere;
 2. certificatul de căsătorie (după caz);
 3. certificatul de divorţ (după caz) sau extrasul de pe actul de căsătorie;
 4. certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui (după caz);
 5. certificatele de naştere ale copiilor sub 16 ani(după caz) ;
 6. certificatul de deces al soţului/soţiei (după caz);

 

Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de organele competente ale ţărilor străine, potrivit prevederilor art.13 din Legea privind actele de stare civilă nr.100–XV din 26.04.2001, se prezintă la documentare numai după transcrierea acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

 

 • Adeverinţa de pensionar, legitimaţia ce atestă gradul de invaliditate (dupa caz - pentru persoanele care au statut de pensionar sau invalid);
 • Documentul ce atestă grupa sangvină (în cazul în care persoana nu a fost documentată anterior cu acte de identitate mecanolizibile, unde este aplicată menţiunea respectivă);
 • Documentele ce atestă evidenţa militară sau, după caz, excluderea din evidenţa militară (se prezintă de persoanele cu vârsta de peste 16 ani şi sex masculin, iar cele de sex feminin, dacă sunt supuse militar):
 1. livretul militar;
 2. livretul serviciului civil (de alternativă);
 3. adeverinţa de recrut;
 4. legitimaţia eliberată, după caz, de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul Grăniceri;
 5. certificatul cu privire la excluderea din evidenţa militară eliberat de Secţia administrativ-militară din raza de competenţă teritorială;

 

 • Diploma de studii superioare sau de confirmare a gradului ştiinţific (dacă persoana declară că posedă studii superioare sau, după caz, grad ştiinţific);
 • Dovada înregistrării la domiciliu/reşedinţă:
 1. buletinul de identitate se eliberează persoanelor, care anterior nu au deţinut act de identitate de uz intern cu înregistrarea concomitentă la domiciliu/reşedinţă. Minorii se înregistrează la adresa unuia din reprezentanţii legali şi drept dovadă serveşte actul de identitate de uz intern al acestuia aflat în posesie cu menţiunea privind domiciliul/reşedinţa sau se utilizează informaţia din baza de date a Registrului de stat al populaţiei. Data înregistrării la domiciliu/reşedinţă trebuie să fie identică cu data întocmirii cererii-chestionar CA;
 2. persoanelor, care solicită buletin de identitate şi la momentul depunerii cererii nu au posibilitate de a fi înregistrate la domiciliu/reşedinţă, buletinul de identitate poate fi eliberat fără înregistrare la domiciliu/reşedinţă;

 

 • Declaraţia autentificată a reprezentanţilor legali (părinţilor) în cazul primei documentări a copiilor, pentru stabilirea identităţii solicitantului buletinului de identitate;
 • în cazul declarării pierderii/furtului/deteriorării buletinului de identitate cetăţeanul depune o declaraţie în acest sens cu specificarea circumstanţelor în care a fost pierdut/furat/deteriorat buletinul de identitate;