Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Regulile privind intrarea în Franța pentru călătoriile din afara spațiului european

Publicat:Mon, 01/02/2021 - 12:01

Începând cu 31 ianuarie 2021, Franța a închis frontierele pentru călătoriile din/în afara spațiului european, cu excepția următoarelor categorii de persoane și motive de urgență[1].

Sursa informației: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage – punctul 4

Persoanele care călătoresc în Franța din afara spațiului european trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-  să facă parte din categoria de călători pentru care se permite intrarea în Franța din afara spațiului european (conform listei de mai jos)

-  să prezinte justificativele privind motivul imperios de călătorie (conform listei de mai jos)

-  să prezinte un test PCR Covid-19 negativ realizat cu cel mult 72 de ore înainte de îmbarcare (pentru persoanele cu vârsta de peste 11 ani)

-  să completeze declarația de onoare privind absența simptomelor de Covid

-  să prezinte angajamentul de onoare de a se supune unui eventual test antigenic sau examen medical la sosire în Franța;

-  să prezinte angajamentul de onoare de a se izola pentru 7 zile, eventual în locul indicat de autoritățile franceze, precum și de a efectua un test PCR la sfârșitul perioadei de izolare.

Categoriile de călători pentru care se permite intrarea în Franța din afara spațiului european

1.  Cetățean de naționalitate franceză, precum și soțul/soția acestuia (căsătorit, parteneriat civil, concubinaj, cu prezentarea justificativelor) și copiii lor, cu reședința principală în Franța (valabilă numai dacă plecarea din Franța continentală este înainte de 31 ianuarie 2021 sau justificat de un motiv imperios);

2.  Cetățean francez care certifică faptul că motivul de călătorie corespunde unuia din următoarele motive excepționale familiale, medicale sau profesionale;

3.  Cetățean al Uniunii Europene sau al Principatului Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Elveția, Vatican, precum și soțul/soția acestora (căsătorit, uniune civilă, partener, la prezentarea justificativelor) și copiii lor, care își au reședința principală în Franța (valabil numai dacă plecarea din Franța continentală este înainte de 31 ianuarie 2021 sau a fost justificată de un motiv excepțional);

4.  Cetățean al Uniunii Europene sau al Principatului Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Elveția, Vatican, care certifică faptul că motivul de călătorie corespunde unuia din următoarele motive excepționale familiale, medicale sau profesionale;

5.  Cetățean britanic și membri ai familiei sale care sunt beneficiari ai acordului de retragere al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană de Energie Atomică;

6.  Cetățean al unei țări terțe, titular al unui permis de ședere valabil francez sau european sau al unei vize de lungă ședere, având reședința principală în Franța sau care se află în tranzit prin Franța către reședința sa principală într-o țară a Uniunii Europene;

7.  Cetățean al unei țări terțe, în tranzit mai puțin de 24 de ore în zona internațională;

8.  Titularul unui pașaport oficial;

9.  Cetățean străin care lucrează într-o misiune diplomatică sau consulară sau organizație internațională care are sediul sau un birou în Franța, precum și soțul / soția și copiii;

10.Cetățean străin din țări terțe care se află în Franța din motive profesionale imperioase, sub acoperirea unui ordin de misiune emis de statul de origine;

11.Cetățean străin care se află în Franța la invitația autorităților franceze în cadrul unei acțiuni de cooperare;

12.Profesionist străin din domeniul sănătății care contribuie la lupta împotriva Covid-19 sau recrutat ca stagiar asociat;

13.Echipaj sau personal străin care operează zboruri de pasageri și marfă sau care călătoresc în calitate de pasager către baza de plecare sau antrenare;

14.Cetățean străin care asigură transportul internațional de mărfuri;

15.Șofer sau echipaj de autobuz sau tren de călători;

16.Membru al echipajului sau persoana care operează o navă comercială, inclusiv nava de croazieră sau de pescuit;

17.Student care deține o viză de ședere lungă (VLS), o viză de scurtă ședere (VCS) pentru studii sau pentru stagii (cu excepția VCS Concours) sau care vine pentru mai puțin de 90 de zile dintr-o țară scutită de VCS, sau minori la școală, care justifică un loc de cazare în Franța;

18.Profesor sau cercetător angajat sau invitat de o instituție sau laborator de învățământ de cercetare franceză care călătorește în scopuri de studiu și predare;

19.Cetățean al unei țări terțe cu un „pașaport de talent” VLS sau un angajat detașat TIC „VLS”, soțul și copiii săi;

20.Cetățean al unei țări terțe care pleacă în Franța pentru a primi tratament într-o instituție medicală - spital public sau privat;

21.Cetățean străin care se mută în Franța ca parte a exercitării drepturilor de custodie recunoscută prin hotărâre judecătorească;

22.Cetățean al unei țări terțe, lucrător umanitar sau voluntar internațional;

23.Cetățean al unei țări terțe care deține o viză de lungă ședere eliberată pentru reîntregirea familiei sau reîntregirea familiei a refugiaților, beneficiarii protecției subsidiare și apatrizii.

Motivele excepționale de ordin personal și familial:

-  Decesul unui membru al familiei în linia directă a unui frate sau soră / Vizită la o persoană a cărei pronostic vital este angajat, pentru membrii familiei în linie directă

   Documente necesare: act sau certificat de deces, certificat medical care să stabilească situația persoanei al cărei pronostic vital este angajat

-  Custodia copilului de către părinte învestită de autoritatea părintească sau al cărei drept de custodie este recunoscut de către o decizie a justiției

   Documente necesare: hotărârea instanței și document justificativ pentru locul de reședință.

-  Asistență persoanelor în vârstă, bolnavi sau cu dizabilități care nu au alt sprijin

   Documente necesare: documente care stabilesc relația dintre îngrijitor și persoana asistată și care atestă situația persoanei asistate

-  Convocarea de către o autoritate judiciară sau administrativă

   Document necesar: citare de către autoritatea administrativă sau judiciară

-  Imposibilitatea legală sau economică de a rămâne pe teritoriul în care se află persoana respectivă

   Documente necesare: permis de ședere expirat, act de concediere etc.

-  Siguranța persoanei (protecția copilului și lupta împotriva călătoriilor ilicite de copii în străinătate / protecții pentru victimele violenței domestice)

   Documente necesare: Orice document care stabilește materialitatea faptelor

-  Revenire la reședința principală când călătoria a fost începută înainte de 31 ianuarie 2021

   Documente necesare: dovada reședinței principale, prezentarea biletului de întoarcere în cadrul unui bilet dus-întors, călătoria de plecare trebuie să fie înainte de 31 ianuarie 2021

-  Studenți la începutul, reluarea sau sfârșitul ciclului de studiu

   Document necesar: certificat școlar emis de instituție

Motivele excepționale de ordin medical:

-  Urgență medicală vitală (pentru persoană, precum și pentru o persoană însoțitoare, dacă prezența lor este esențială)

   Documente necesare: certificat medical, dovada spitalizării programate etc.

Motivele excepționale de ordin profesional:

-  Misiuni esențiale pentru desfășurarea unei activități economice, care necesită o prezență la fața locului care nu poate fi amânată și a cărei amânare sau anulare ar avea consecințe évident disproporționate sau ar fi imposibilă (inclusiv profesioniști în transport)

   Documente necesare: certificat de la angajator, card profesional pentru echipajele de transport - transport internațional de marfă, transport internațional de călători, transport internațional maritim

-  Profesioniști din domeniul sănătății care contribuie la lupta împotriva Covid 19 sau participă la cooperarea de interes major în probleme de sănătate

   Document necesar: card profesional

-  Misiuni unice legate de exercitarea prerogativelor autorității publice (inclusiv misiuni diplomatice) care nu pot fi amânate sau amânate

   Document necesar: card profesional, ordin misiune

-  Sportivi profesioniști de nivel înalt pentru participarea la întâlniri validate de Ministerul Sportului

   Documente necesare: card profesional, certificat eliberat de organizator și Ministerul Sportului al Franței

 [1] Călătoriile în Franța din cadrul spațiului european sunt premise pentru toate categoriile de călători, cu respectarea următoarelor condiții: 1)Prezentarea unui test RT-PCR Covid negativ, realizat cu cel mult 72 de ore înainte de plecare;2)Prezentarea unei declarații de onoare privind lipsa simptomelor de Covid-19; lipsa contactelor cu persoane infectate în ultimele 14 zile și acceptul pentru efectuarea unui eventual test virologic la sosire în Franța.