Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Schimb Nume și sau Prenume

Durata serviciului: 20 minute
Serviciu consular prestat fără programare

Termenul de soluționare este de circa 60 zile de la data depunerii cererii
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului privind schimbul de nume și/sau prenume – 25 euro

Cetățeanul Republicii Moldova poate solicita schimbul de nume și/sau prenume în baza următoarelor motive:

 • pronunțarea dificilă, dacă acestea sunt formate din expresii indecente, lipsite de eufonie, ridicole, precum și dacă au fost transformate (schimonosite) prin traducere;
 • dorința de a avea numele și/sau prenumele corespunzător naționalității solicitantului;
 • solicitarea unui nume de familie simplu în locul numelui dublu;
 • dorința persoanei de a avea același nume de familie ca și numele al soțului sau să alăture la numele al său numele al soțului, în cazul când nu a făcut-o la căsătorie;
 • dorința de a reveni la numele al său de până la căsătorie în cazul când nu a făcut-o la divorț
 • dorința de a purta numele al tatălui (mamei) vitreg sau altei persoane, care a participat la educația solicitantului;
 • cazuri întemeiate de schimbare a prenumelui sunt recunoscute și acelea, când solicitantul de fapt poartă un prenume diferit de cel care este înscris în actul de naștere pe numele acestuia;
 • alte motive, dacă acestea vor fi recunoscute întemeiate, fapt care va fi descris detaliat în încheierea respectivă de către Serviciul Stare Civilă.
Pentru transcrierea actului de stare civilă solicitantul va prezenta:
 • autobiografia;
 • explicație, privind motivele schimbării numelui și/sau a prenumelui;
 • certificatul de naștere al solicitantului;
 • certificatele de naștere ale copiilor minori;
 • certificatul de căsătorie (după caz);
 • certificatul de divorț (după caz);
 • buletinul de identitate sau pașaportul solicitantului;
 • două fotografii format 3x4;
 • cazierul judiciar
 • Dosarul de schimbare a numelui și/sau prenumelui este transmis spre examinare Agenției Servicii Publice și după aprobare ambasada întocmește actul și emite certificatul respectiv.
 • Termenul de soluționare estimativ de 60 zile din data depunerii cererii schimbarea numelui și/sau prenumelui.
 • La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: numerar la bancă sau oficiul poștal sau prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului.
 • Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.
 • Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vîrsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia.