Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Sfaturi de călătorie

CĂLĂTORIA CU COPII MINORI

Minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova doar însoţiţi de unul din părinţi, de reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţia reprezentantului legal, autentificată notarial. Reprezentant legal este persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil până la atingerea majoratului.

Intrarea/ieşirea din Republica Moldova este reglementată prin Legea Republicii Moldova cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, nr. 269 din 09.11.1994.

Autorităţile de frontieră vor permite ieşirea din ţară a cetăţenilor minori, însoţiţi de o persoană adultă în următoarele cazuri:

  • minorul este titular al unui paşaport individual şi călătoreşte în străinătate însoţit de cel puţin un părinte;
  • minorul este titular al unui paşaport individual si călătoreşte însoţit de o altă persoana fizică.

În această condiţie, persoana însoţitoare va prezenta DECLARAŢIA unuia dintre părinţi sau a reprezentantului legal prin care va fi exprimat acordul de însoţire a copilului în statul sau statele de destinaţie.

În cazul în care părinții/părintele în calitate de reprezentant legal se află temporar în Regatul Belgiei, acesta/aceasta se poate prezenta la Ambasadă în timpul programului de lucru cu publicul www.belgia.mfa.md) cu copiile xerox ale pașaportului său, copilului/copiilor minori și ale însoţitorului acestora.

În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este necesară declaraţia de consimţământ a ambilor părinţi, legalizată notarial. Atunci când părinţii nu sunt reprezentanţii legali ai copilului, va fi prezentată declaraţia de consimţământ depusă de reprezentanţii legali, exprimată prin decizia autorităţii tutelare.

Se recomandă cetăţenilor să se informeze din timp despre regulile de trecere a frontierei în statele de destinaţie (inclusiv şi de tranzit). Aceste informaţii pot fi obţinute accesând paginile web oficiale ale ţărilor respective sau telefonând la ambasadele statelor vizate.

ATENŢIE!!! Certificatul de naştere nu poate fi folosit ca document de călătorie.

REGIMUL DE VIZE, CONDITIILE DE INTRARE SI REGIMUL DE SEDERE

Reguli importante de călătorie în spațiul Schengen

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/399 al PE şi al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), resortisanţii ţărilor terţe se pot afla pe teritoriul statelor membre pentru o perioadă de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere. Suplimentar, vă informăm că, termenul de aflare în spaţiul unic european poate fi calculat prin utilizarea calculatorului Schengen, accesând pagina WEB: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/docs/short_stay_schengen_calculator_user_manual_en.pdf. De asemenea, în Ghidul menționat mai sus puteţi găsi informaţia necesară pentru a vă informa mai detaliat la toate aspectele şederii în statele membre ale Uniunii Europene.

Încălcarea regulilor de şedere pe teritoriul statelor membre ale UE, duce la deportarea forţată, acţiune asociată cu interdicţia de intrare de la 1 la 5 ani. Alternativ, statele membre ale UE pot aplica ca măsura administrativă - amenzi, care pot ajunge până la 3000 de euro. În cazul în care amenzile nu sunt plătite, ulterior persoanei nu i se va permite intrarea în ţara respectivă.

Deținerea unui pașaport biometric și regimul liberalizat de vize nu garantează accesul liber în spațiul Schengen al cetățenilor RM dacă aceștia:

  • nu comunică autorităților de frontieră un scop clar al vizitei;
  • nu posedă 45 euro pe zi în cazul în care vor fi găzduiți de o persoană fizică sau 95 euro pe zi, dacă vor locui la un hotel (cu prezentarea rezervării hotelului);
  • nu posedă o asigurare medicală care să acopere un minim de 30.000 euro;
  • se află în UE mai mult de 90 de zile pe parcursul a 6 luni;
  • muncesc/se află ilegal în zona Schengen