Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Situaţii excepţionale

Dacă ajungeţi să fiţi arestat sau reţinut în Franța sau Principatul Monaco, este bine să ştiţi că personalul consular al Ambasadei vă poate ajuta, în limitele permise de legislaţia naţională a statelor de acreditare şi în limitele permise de dreptul internaţional.

Este bine să ştiţi că, în temeiul normelor internaţionale, aveţi o serie de drepturi şi că puteţi cere autorităţilor străine să vi le respecte. Aceste drepturi sunt următoarele:

 • Dreptul de a cere ca Ambasada să fie notificată despre arestarea sau reţinerea dumneavoastră;
 • Dreptul de a contacta familia (aceasta o poate face şi funcționarul consular cu acordul dumneavoastră);
 • Dreptul la asistenţă juridică (avocat numit din oficiu sau avocat angajat de dumneavoastră sau de familia dumneavoastră);
 • Dreptul la asistenţă medicală;
 • Dreptul la translaţie în limba ţării respective (translator numit din oficiu);
 • Dreptul la corespondenţă prin poştă (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţie);
 • Dreptul de a primi vizite (din partea funcționarului consular sau din partea familiei);
 • Dreptul de a fi transferat pentru executarea pedepsei în Republica Moldova (numai după pronunţarea unei sentinţe de condamnare).

Ce poate face personalul consular al Ambasadei:

 • Poate insista să ia legătura cu dumneavoastră, după primirea notificării de arest sau reţinere din partea autorităţilor locale (notificarea autorităţilor constituie documentul oficial care declanşează procedura asistenţei consulare în raport cu autorităţile locale);
 • Vă poate vizita la locul de detenţie (cu respectarea regulilor prevăzut de legislaţia naţională );
 • Poate semnala autorităţilor locale eventualele neregularităţi constatate de dumneavoastră în aplicarea regimului de detenţie;
 • Poate semnala autorităţilor locale eventualele afecţiuni medicale care necesită o atenţie specială pe durata detenţiei;
 • Poate transmite mesaje familiei dumneavoastră, dacă doriţi acest lucru.

Ce nu poate face personalul consular al Ambasadei:

 • Nu vă poate elibera din detenţie;
 • Nu poate influenţa sau interveni în desfăşurarea procedurilor judiciare şi nici în deciziile autorităţilor (poate însă susţine reclamaţiile dumneavoastră în eventualitatea comiterii de abuzuri sau a nerespectării drepturilor de care beneficiaţi);
 • Nu vă poate asigura un tratament mai favorabil decât tratamentul aplicat cetăţenilor ţării respective în astfel de situaţii;
 • Nu poate plăti cheltuielile de judecată sau costurile procedurilor judiciare (reprezentare juridică, expertiză, translaţie);
 • Nu poate plăti cheltuielile medicale;
 • Nu poate desfăşura anchete sau investigaţii pe teritoriul țării de aflare;
 • Nu vă poate asigura reprezentarea juridică (pentru aceasta aveţi nevoie de serviciile unui avocat);
 • Nu vă poate acorda asistenţă consulară dacă sunteţi şi cetăţean al Franței sau Monaco (asistenţa consulară în cazul persoanelor cu dublă cetăţenie este limitată de normele dreptului internaţional şi de principiul suveranităţii statului pe teritoriul căruia vă aflaţi şi al cărui cetăţean sunteţi);
 • Nu poate facilita primirea de pachete (altele decât corespondenţa scrisă) din partea familiei sau a altor persoane.