Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Stagii

Stagii la ambasadă

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză oferă studenţilor, masteranzilor oportunitatea de a efectua un stagiu în cadrul misiunii diplomatice în domeniul relaţiilor internaţionale și consular. Stagiara/ul va participa la activităţile echipei diplomatice (relațiile bilaterale moldo-franceze și moldo-monegasce pe dimensiunea politică, economică, culturală, sectorială, precum și cooperarea în cadrul organizațiilor internaționale cu sediul în Franța - Organizația Internațională a Francofoniei/OIF, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Cultură și Știință/UNESCO, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică/OCDE, Organizația Internațională a Vinului/OIV, etc.)

Desfășurarea stagiului

  • Fiecare stagiar/ă își va desfășura activitatea în cadrul Ambasadei, sub îndrumarea unui diplomat, desemnat drept mentor pe durata stagiului;
  • Responsabilitățile stagiarei/ului se stabilesc de comun acord cu mentorul de stagiu, în funcţie de proiectul propus de stagiar şi necesităţile Ambasadei;
  • Cunoaşterea temeinică a limbilor română şi franceză este esenţială;
  • Stagiul se desfășoară în bază de voluntariat. Durata minimă - 1 lună;
  • La încheierea stagiului, Ambasada eliberează un document prin care se certifică efectuarea acestuia, cu descrierea responsabilităților asumate de stagiar/ă. Un raport este elaborat de stagiar/ă și evaluat de către mentorul de stagiu.

Procesul de selecție

Pentru dosarul de candidatură se vor prezenta următoarele documente:

  • scrisoare de intenție, cu indicarea obiectivelor și domeniilor de interes pentru efectuarea stagiului și a perioadei solicitate;
  • curriculum vitae;
  • adeverința de student sau copia diplomei de licență/master;
  • scrisoare de recomandare din partea unui profesor (cu traducerea neoficială în limba română, dacă documentul este redactat într-o limbă străină).

Setul de documente va fi transmis prin e-mail la adresa paris@mfa.gov.md, în atenţia Ambasadorului.

Candidații vor participa la un interviu la Ambasadă.

Candidatura va fi supusă aprobării Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

Stagiul va începe după îndeplinirea tuturor formalităților.