Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Supralegalizare consulară

Dosarul de solicitare a supralegalizării consulare urmează să conțină următoarele:

  1. Cererea de solicitare a supralegalizării consulare completată de către solicitant. (Cerere de supralegalizare a documentelor.docx - Documente Google) ; 
  2. Documentul ce urmează a fi supus supralegalizării în Original și Copie; 
  3. Copia calitativă a unui act de identitate al solicitantului (pașaport sau buletin de identitate) ; 
  4. Dovada achitării taxei consulare : 20 Euro + 10 Euro serviciile poștale (copia transferului bancar).

 

IMPORTANT : Solicitantul va indica numărul de telefon, numele de pe cutia poștală și adresa exactă unde urmează a fi expediată scrisoarea recomandată.

Rechizitele bancare ale Ambasadei de la Paris :

Titulaire: Ambassade République Moldavie

IBAN: FR76 3000 3033 8300 0500 8825 310

BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP