Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Taxele consulare sunt aplicate in conformitate cu legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare. Potrivit prevederilor legale, odată cu taxele consulare, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii consulare acoperă şi cheltuielile aferente suportate de instituţiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare.

Modalitățile de achitare a taxelor consulare și serviciilor aferente:

  1. Prin virament bancar pe contul Ambasadei Republicii Moldova în Franța* :

Titulaire : Ambassade République Moldavie

IBAN : FR76 3000 3033 8300 0500 8825 310

BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

Réréfence :

1) Numele, prenumele, data, luna și anul nașterii persoanei pentru care se achită plata

2) Tipul acțiunii consulare (ex: pașaport, buletin de identitate, titlu de călătorie, cazier, etc.)

*IMPORTANT! În cazul achitării prin virament bancar:

1) se va coordona în prealabil suma exactă pentru plată cu serviciul consular

2) plata se va efectua cu 2 zile lucrătoare înainte de prezentarea la serviciul consular.

       2. Cu cardul bancar la Ambasadă;

       3. Cu cec bancar.

Vă atenţionăm că plata în numerar a taxelor la Ambasadă NU este posibilă!

 
   Începând cu 01 ianuarie 2020    
 Serviciile consulare prestate de Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză și cuantumul taxelor consulare, taxelor aferente și taxelor ASP      
 Taxele pentru Serviciile ConsularePrețuri și taxe (descifrat)     
Nr.Tipul acțiunii consulareTermenul de perfectareTaxa consularăTaxa aferentăTaxa ASPTOTALTaxa aferentă pentru serviciul de livrare la domiciliu a documentului perfectat
crt.  în euro    
I. Perfectarea vizelor       
1Tip A – viză de tranzit aeroportuar 20  2010
2Tip B - viză de tranzit 40  4010
3Tip C - viză de scurtă şedere 40  6010
4Tip D - viză de lungă şedere 40  8010
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova şi altor documente       
5Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM ( PA pentru cetățenii aflați în străinătate):30 zile calendaristice4011399010
  15 zile calendaristice40114910010
  5 zile lucrătoare40116912010
 Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM (PA pentru copiii cu vîrsta sub 7 ani aflați în străinătate):30 zile calendaristice4010308010
  15 zile calendaristice4013379010
  5 zile lucrătoare40125310510
 Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM (PA pentru copiii cu vîrsta între 7 și 12 ani aflați în străinătate):30 zile calendaristice4010308010
  15 zile calendaristice4013379010
  5 zile lucrătoare40125310510
 Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM, în cazul în care prelevarea datelor biometrice este fizic imposibilă permanent ( PA pentru cetățenii aflați în străinătate):30 zile calendaristice4010308010
  15 zile calendaristice4013379010
  5 zile lucrătoare40125310510
 Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM, în cazul în care prelevarea datelor biometrice este fizic imposibilă provizoriu ( PA pentru cetățenii aflați în străinătate):30 zile calendaristice4011308110
  15 zile calendaristice4013379010
  5 zile lucrătoare40125310510
6Perfectarea setului de documente pentru obținera buletinului de identitate al cetățeanului RM (CA) aflat provizoriu în străinătate:30 zile calendaristice30964510
  15 zile calendaristice4010105010
  5 zile lucrătoare4011196010
 Perfectarea setului de documente pentru obținera buletinului de identitate al RM (CA) în locul actului de identitate de uz intern (buletinului de identitate (CA), buletinului de identitate electronic (eCA), actului de identitate provizoriu (AP), buletinului de identitate provizoriu (BP), pașaportului de tip sovietic) declarat pierdut sau furat, pentru cetățeanul RM aflat provizoriu în străinătate:30 zile calendaristice40964510
  15 zile calendaristice4010155510
  5 zile lucrătoare4011297010
 Perfectarea setului de documente pentru obținera buletinului de identitate provizoriu (BP),pentru cetățeanul RM aflat provizoriu în străinătate:      
 a) cu foto24 ore40824010
 b) fără foto24 ore4011,53,54510
7Examinarea cererii privind srabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetățeanului RM și perfectarea setului de documente respectiv 15020 170*lipsă serviciu
8Eliberarea titlului de călătorie 205 2510
III. Acțiuni consulare în domeniul cetățăniei       
9Examinarea cererii privind dobîndirea cetățăniei 105 15*lipsă serviciu
10Examinarea cererii privind renunțarea cetățăniei 30020 320*lipsă serviciu
11Examinarea cererii privind redobîndirea cetățeniei RM 105 15*lipsă serviciu
12Eliberarea adeverinții privind renunțarea la cetățenie 500 5010
13Eliberarea adeverinții privind dobîndirea/redobîndirea cetățeniei RM 100 1010
14Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie 500 5010
IV. Inregistrarea actelor de stare civila       
15Înregistrarea căsătoriei și eliberarea certificatului de căsătorie 5020 70*lipsă serviciu
16Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii comuni sau înfiați de ambii soți, încazurile când între aceștea nu există litiigii referitoare la partaj sau ia întreținerea soțului inapt de muncă 25020 270*lipsă serviciu
17Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărîrii(sentinței) instanței judecătorești, dacă celălant soț este declarat incapabil, dispărut,condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani 5020 70*lipsă serviciu
18Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei 15020 170*lipsă serviciu
19Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv 205 2510
20Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui,și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv 2010 3010
V. Îndeplenirea actelor notariale       
21Autentificarea procurii:      
 a) în numele persoanei fizice 300 30*lipsă serviciu
 b)în numele persoanei juridice 400 60*lipsă serviciu
22Autentificarea testamentului 300 30*lipsă serviciu
23Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj 1005 105*lipsă serviciu
24Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună) 505 55*lipsă serviciu
25Legalizarea semnăturilor de pe documente 100 10*lipsă serviciu
26Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele 20 2*lipsă serviciu
27Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele (pentru o pagina) 105 15*lipsă serviciu
28Certificarea unor fapte , în cazurile prevăzute de lege:      
 a)certificarea faptului aflării persoanei în veață,faptuluiaflării persoanei într-un anumit loc 200 20*lipsă serviciu
 b)certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie 100 10*lipsă serviciu
 c)certificarea timpului(data) prezentării documentului 150 15*lipsă serviciu
29Primirea documentelor la păstrare(p/u fiecare luna) 200 20*lipsă serviciu
30Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv 100 10*lipsă serviciu
31Întocmirea protestelor de mare 300 30*lipsă serviciu
32Asigurarea probelor 500 50*lipsă serviciu
33Alte acte notariale 500 50*lipsă serviciu
VI. Legalizarea semnăturilor de pe documente       
34Legalizare consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării ăn Republica Moldova      
 a)pentru persoane fizice 305 3510
 b)pentru persoane juridice 405 6510
VII . Alte acțiuni consulare       
35Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier juridic etc.) sau a unei informații din Republica Moldova 305 3510
36Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decît cele menționate în compartimentele precedente , dar care sînt solicitate conform legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte 305 3510
 *acest serviciu consular nu poate fi realizat cu livrare la domiciliu prin poștă, deoarece necesită prezența personală în momentul primirii actului.