Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Taxele consulare sunt aplicate in conformitate cu legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare. Potrivit prevederilor legale, odată cu taxele consulare, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii consulare acoperă şi cheltuielile aferente suportate de instituţiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare.

 

Modalitatea de achitare a taxelor consulare și serviciilor aferente:

 

  • cu cardul bancar;
  • cu cec;
  • în numerar.

 

Începând cu 1 februarie 2019

 

Serviciile consulare prestate de Ambasada RM în Republica Franceză și cuantumul taxelor consulare, taxelor aferente și a taxelor ASP 

 

Nr.Serviciultaxa consulartaxa aferentătaxa ASPTotal
crt.în euro
I. Perfectarea vizelor
1Tip A – viză de tranzit aeroportuar20  20
2Tip B - viză de tranzit40  40
3Tip C - viză de scurtă şedere60  60
4Tip D - viză de lungă şedere80  80
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova şi altor documente
5Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM ( PA pentru cetățenii aflați în străinătate):    
 a) termenul de prestare-30 zile40113990
 b) termenul de prestare-15 zile401149100
 c) termenul de prestare-5 zile401169120
 Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM (PA pentru copiii cu vîrsta sub 7 ani aflați în străinătate):    
 a) termenul de prestare-30 zile40103080
 b) termenul de prestare-15 zile40133790
 c) termenul de prestare-5 zile401253105
 Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM (PA pentru copiii cu vîrsta între 7 și 12 ani aflați în străinătate):    
 a) termenul de prestare-30 zile40103080
 b) termenul de prestare-15 zile40133790
 c) termenul de prestare-5 zile401253105
 Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM, în cazul în care prelevarea datelor biometrice este fizic imposibilă permanent ( PA pentru cetățenii aflați în străinătate):    
 a) termenul de prestare-30 zile40103080
 b) termenul de prestare-15 zile40133790
 c) termenul de prestare-5 zile401253105
 Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM, în cazul în care prelevarea datelor biometrice este fizic imposibilă provizoriu ( PA pentru cetățenii aflați în străinătate):    
 a) termenul de prestare-30 zile40113081
 b) termenul de prestare-15 zile40133790
 c) termenul de prestare-5 zile401253105
6Perfectarea setului de documente pentru obținera buletinului de identitate al cetățeanului RM (CA) aflat provizoriu în străinătate:    
 a) termenul de prestare-30 zile309645
 b) termenul de prestare-15 zile30101050
 c) termenul de prestare-5 zile30111960
 Perfectarea setului de documente pentru obținera buletinului de identitate al RM (CA) în locul actului de identitate de uz intern (buletinului de identitate (CA), buletinului de identitate electronic (eCA), actului de identitate provizoriu (AP), buletinului de identitate provizoriu (BP), pașaportului de tip sovietic) declarat pierdut sau furat, pentru cetățeanul aflat provizoriu în străinătate:    
 a) termenul de prestare-30 zile309645
 b) termenul de prestare-15 zile30101555
 c) termenul de prestare-5 zile30112970
 Perfectarea setului de documente pentru obținera buletinului de identitate provizoriu (BP),pentru cetățeanul RM aflat provizoriu în străinătate:    
 a) 24 h cu foto308240
 b) 24 ore fără foto3011,53,545
7Examinarea cererii privind srabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetățeanului RM și perfectarea setului de documente respectiv15020 170
8Eliberarea titlului de călătorie205 25
III. Acțiuni consulare în domeniul cetățăniei
9Examinarea cererii privind dobîndirea cetățăniei105 15
10Examinarea cererii privind renunțarea cetățăniei30020 320
11Examinarea cererii privind redobîndirea cetățeniei RM105 15
12Eliberarea adeverinții privind renunțarea la cetățenie500 50
13Eliberarea adeverinții privind dobîndirea/redobîndirea cetățeniei RM100 10
14Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie500 50
IV. Inregistrarea actelor de stare civila
15Înregistrarea căsătoriei și eliberarea certificatului de căsătorie5020 70
16Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii comuni sau înfiați de ambii soți, încazurile când între aceștea nu există litiigii referitoare la partaj sau ia întreținerea soțului inapt de muncă25020 270
17Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărîrii(sentinței) instanței judecătorești, dacă celălant soț este declarat incapabil, dispărut,condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani5020 70
18Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei15020 170
19Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv205 25
20Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv2010 30
V. Îndeplenirea actelor notariale
21Autentificarea procurii:    
 a) în numele persoanei fizice300 30
 b)în numele persoanei juridice600 60
22Autentificarea testamentului300 30
23Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj1005 105
24Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună)505 55
25ELegalizarea semnăturilor de pe documente100 10
26Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele20 2
27Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele (pentru o pagina)105 15
28Certificarea unor fapte , în cazurile prevăzute de lege:    
 a)certificarea faptului aflării persoanei în veață,faptuluiaflării persoanei într-un anumit loc200 20
 b)certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie100 10
 c)certificarea timpului(data) prezentării documentului150 15
29Primirea documentelor la păstrare(p/u fiecare luna)200 20
30Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv100 10
31Întocmirea protestelor de mare300 30
32Asigurarea probelor500 50
33Alte acte notariale500 50
VI. Legalizarea semnăturilor de pe documente
34Legalizare consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării ăn Republica Moldova    
 a)pentru persoane fizice305 35
 b)pentru persoane juridice605 65
VII . Alte acțiuni consulare
35Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier juridic etc.) sau a unei informații din Republica Moldova305 35
36Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decît cele menționate în compartimentele precedente , dar care sînt solicitate conform legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte305 35