Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Taxele consulare sunt aplicate in conformitate cu legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare. Potrivit prevederilor legale, odată cu taxele consulare, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii consulare acoperă şi cheltuielile aferente suportate de instituţiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare.

 

Modalitatea de achitare a taxelor consulare și serviciilor aferente:

 

  • cu cardul bancar;
  • cu cec;
  • în numerar.

 

Începând cu 5 aprilie 2016

 

Serviciile consulare prestate de Ambasada RM în Republica Franceză și cuantumul taxelor consulare, taxelor aferente și a taxelor ASP 

 

Nr.Serviciultaxa consulartaxa aferentătaxa ASPTotal
crt.în euro
I. Perfectarea vizelor
1Tip A – viză de tranzit aeroportuar20- 20
2Tip B - viză de tranzit40- 40
3Tip C - viză de scurtă şedere60- 60
4Tip D - viză de lungă şedere80- 80
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova şi altor documente
5Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM ( PA pentru cetățenii aflați în străinătate):    
 a) termenul de prestare-30 zile402739106
 Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM (PA- pentru copilul cu vîrsta de pînă la 12 ani aflați în străinătate):    
 a) termenul de prestare-30 zile40273097
6Perfectarea setului de documente pentru obținera buletinului de identitate al RM (CA) pentru cetățeanul aflat provizoriu în străinătate:    
 a) la prima documentare3020050
 b) termenul de prestare-30 zile3020656
 Perfectarea setului de documente pentru obținera buletinului de identitate al RM (CA) în locul actului de identitate de uz intern (buletinului de identitate (CA), buletinului de identitate electronic (eCA), actului de identitate provizoriu (AP), buletinului de identitate provizoriu (BP), pașaportului de tip sovietic) declarat pierdut sau furat, pentru cetățeanul aflat provizoriu în străinătate:    
 a) termenul de prestare-30 zile3020656
7Examinarea cererii privind domiciliu permanent15015 165
8Eliberarea titlului de călătorie2010 30
III. Acțiuni consulare în domeniul cetățăniei
9Examinarea cererii privind dobîndirea cetățăniei105 15
10Examinarea cererii privind renunțarea cetățăniei30020 320
11Examinarea cererii privind redobîndirea cetățeniei RM105 15
12Eliberarea adeverinții privind renunțarea la cetățenie508 58
13Eliberarea adeverinții privind dobîndirea cetățeniei RM105 15
14Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie508 58
IV. Inregistrarea actelor de stare civila
15Înregistrarea căsătoriei și eliberarea certificatului de căsătorie5020 70
16Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii comuni sau înfiați de ambii soți, încazurile când între aceștea nu există litiigii referitoare la partaj sau ia întreținerea soțului inapt de muncă25015 265
17Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărîrii(sentinței) instanței judecătorești, dacă celălant soț este declarat incapabil, dispărut,condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani5015 65
18Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei15015 165
19Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv2015 35
20Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui,și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv2015 35
V. Îndeplenirea actelor notariale
21Autentificarea procurii:    
 a) în numele persoanei fizice3010 40
 b)în numele persoanei juridice6010 70
22Autentificarea testamentului308 38
23Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj1008 108
24Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună)508 58
25ELegalizarea semnăturilor de pe documente1010 20
26Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele21 3
27Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele (pentru o pagina)1010 20
28Certificarea unor fapte , în cazurile prevăzute de lege:    
 a)certificarea faptului aflării persoanei în veață,faptuluiaflării persoanei într-un anumit loc205 25
 b)certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie105 15
 c)certificarea timpului(data) prezentării documentului155 20
29Primirea documentelor la păstrare(p/u fiecare luna)205 25
30Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv105 15
31Întocmirea protestelor de mare308 38
32Asigurarea probelor508 58
33Alte acte notariale508 58
VI. Legalizarea semnăturilor de pe documente
34Legalizare consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării ăn Republica Moldova    
 a)pentru persoane fizice308 38
 b)pentru persoane juridice608 68
VII . Alte acțiuni consulare
35Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier juridic etc.) sau a unei informații din Republica Moldova3010 40
36Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decît cele menționate în compartimentele precedente , dar care sînt solicitate conform legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte3015 45