Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Taxele consulare sunt aplicate in conformitate cu legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare. Potrivit prevederilor legale, odată cu taxele consulare, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii consulare acoperă şi cheltuielile aferente suportate de instituţiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare.

Modalitățile de achitare a taxelor consulare și serviciilor aferente:

1.       Cu cardul bancar la Ambasadă;

2.       Cu cec bancar;

3.       Prin virament bancar pe contul Ambasadei (se va coordona în prealabil suma exactă pentru plată cu serviciul consular).

Titulaire : Ambassade République Moldavie

IBAN : FR76 3000 3033 8300 0500 8825 310

BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

Réréfence :

1) Numele, prenumele, data, luna și anul nașterii persoanei pentru care se achită plata

2) Tipul acțiunii consulare (ex: pașaport, buletin de identitate, titlu de călătorie, cazier, etc. 

Vă atenţionăm că plata în numerar a taxelor la Ambasadă NU este posibilă!

Serviciile consulare prestate de Ambasada Republicii Moldova  în Republica Franceză și cuantumul taxelor consulare, taxelor aferente și taxelor ASP

 

                                                                                                          Taxele  pentru Serviciile Consulare

                                                                                              Prețuri și taxe (descifrat)

Nr.

Tipul acțiunii consulare

Termenul de perfectare

Taxa consulară

Taxa aferentă

Taxa ASP

TOTAL

Taxa aferentă pentru serviciul de livrare la domiciliu a documentului perfectat

crt.

 

în euro

 

I. Perfectarea vizelor

 

1

Tip A – viză de tranzit aeroportuar

 

20

 

 

20

10

2

Tip B - viză de tranzit

 

40

 

 

40

10

3

Tip C - viză de scurtă şedere

 

40

 

 

40

10

4

Tip D - viză de lungă şedere

 

40

 

 

40

10

Servicii de eliberare a actelor de identitate ale cetățenilor Republicii Moldova

 

1

Eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova (CA)

45 zile calendaristice

30

9

6

45

10

30 zile  calendaristice

30

11

19

60

10

2

Eliberarea buletinului de identitate provizoriu (BP)

La momentul adresării

30

8

3

41

10

3

Eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova (РA)

45 zile calendaristice

40

11

41

92

10

30 zile  calendaristice

40

11

71

122

10

4

Eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova (РА) pentru copilul cu vârsta sub 7 ani

45 zile calendaristice

40

10

31

81

10

30 zile  calendaristice

40

12

54

106

10

5

Eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova (РА) pentru copilul cu vârsta de la 7 până la 12 ani

45 zile calendaristice

40

10

31

81

10

30 zile  calendaristice

40

12

54

106

10

6

Eliberarea fisei de insotire la buletin de identitate al cetateanului RM

45 zile calendaristice

30

9

2

41

10

30 zile  calendaristice

30

11

2

43

10

7

Eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova (РA) persoanei pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă temporar

45 zile calendaristice

40

10

31

81

10

30 zile  calendaristice

40

12

54

106

10

8

Eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova (РA) persoanei pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă  permanent

45 zile calendaristice

40

10

31

81

10

30 zile  calendaristice

40

12

54

106

10

9

Declararea pierderii sau furtului buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, inclusiv provizoriu, pașaportului cetăţeanului Republicii Moldova ( in procesul de obtinere a unui nou buletin de identitate, inclusiv provizoriu sau/ si pasaport)

La momentul adresării

 

 

 

0

 

10

Examinarea cererii privind srabilirea cu  domiciliu permanent în străinătate a cetățeanului RM și perfectarea setului de documente respectiv

 

150

20

 

170

*lipsă serviciu

11

Eliberarea titlului de călătorie

 

20

5

 

25

10

III. Acțiuni consulare în domeniul cetățăniei

 

1

Examinarea cererii privind dobîndirea cetățăniei

 

10

5

6

21

*lipsă serviciu

2

Examinarea cererii privind renunțarea cetățăniei

 

300

20

 

320

*lipsă serviciu

3

Examinarea cererii privind redobîndirea cetățeniei RM

 

10

5

 

15

*lipsă serviciu

4

Eliberarea adeverinții privind renunțarea la cetățenie

 

50

0

 

50

10

5

Eliberarea adeverinții privind dobîndirea/redobîndirea cetățeniei RM

 

10

0

 

10

10

6

Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie

 

50

0

 

50

10

IV. Servicii de eliberare a documentelor de stare civilă (la solicitare)

1

Eliberarea certificatului/duplicatului
certificatului/extrasului de pe actul de stare
civilă

30 zile calendaristice

30

5

6

41

10

5 zile lucrătoare

30

5

17

52

10

2

Eliberarea certificatului privind starea civilă

30 zile calendaristice

30

5

4

39

10

5 zile lucrătoare

30

5

11

46

10

3

Eliberarea certificatului privind capacitatea
matrimonială

30 zile calendaristice

30

5

6

41

10

5 zile lucrătoare

30

5

17

52

10

4

Eliberarea avizului privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui

30 zile calendaristice

30

5

5

40

10

5 zile lucrătoare

30

5

14

49

10

5

Eliberarea avizului cu privire la anularea
și/sau modificarea actului de stare civilă

30 zile calendaristice

30

5

4

39

10

5 zile lucrătoare

30

5

13

48

10

6

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul
de stare civilă

30 zile calendaristice

30

5

6

41

10

5 zile lucrătoare

30

5

17

52

10

7

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

 

20

5

 

25

10

8

Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărîrii(sentinței) instanței judecătorești, dacă celălant soț este declarat incapabil, dispărut,condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

 

50

20

 

70

*lipsă serviciu

9

Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei

 

150

20

 

170

*lipsă serviciu

10

Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui,și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

 

20

10

 

30

10

V. Îndeplenirea actelor notariale

 

1

Autentificarea procurii:

 

 

 

 

 

 

 

a) în numele persoanei fizice

 

30

0

 

30

*lipsă serviciu

 

b)în numele persoanei juridice

 

60

0

 

60

*lipsă serviciu

2

Autentificarea testamentului

 

30

0

 

30

*lipsă serviciu

3

Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj

 

100

5

 

105

*lipsă serviciu

4

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună)

 

50

5

 

55

*lipsă serviciu

5

Legalizarea semnăturilor de pe documente

 

10

0

 

10

*lipsă serviciu

6

Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele

 

2

0

 

2

*lipsă serviciu

7

Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele (pentru o pagina)

 

10

5

 

15

*lipsă serviciu

8

a)certificarea faptului aflării persoanei în veață,faptuluiaflării persoanei într-un anumit loc

 

20

0

 

20

*lipsă serviciu

9

b)certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie

 

10

0

 

10

*lipsă serviciu

10

c)certificarea timpului(data) prezentării documentului

 

15

0

 

15

*lipsă serviciu

11

Primirea documentelor la păstrare(p/u fiecare luna)

 

20

0

 

20

*lipsă serviciu

12

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

 

10

0

 

10

*lipsă serviciu

13

Întocmirea protestelor de mare

 

30

0

 

30

*lipsă serviciu

14

Asigurarea probelor

 

50

0

 

50

*lipsă serviciu

15

Alte acte notariale

 

50

0

 

50

*lipsă serviciu

VI. Legalizarea semnăturilor de pe documente

 

1

Legalizare consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării ăn Republica Moldova

 

 

 

 

 

 

 

a)pentru persoane fizice

 

30

5

 

35

10

 

b)pentru persoane juridice

 

60

5

 

65

10

VII . Alte acțiuni consulare

 

1

Solicitarea unui act   cazier juridic etc.) sau a unei informații din Republica Moldova

 

30

5

 

35

10

2

Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decît cele menționate în compartimentele precedente , dar care sînt solicitate conform legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte

 

30

5

 

35

10

        
 

*acest serviciu consular nu poate fi realizat cu livrare la domiciliu prin poștă, deoarece necesită prezența personală în momentul primirii actului.