Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Titlu de călătorie

PENTRU A SOLICITA O PROGRAMARE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR CONSULARE ACCESAȚI: https://ambasadarminfranta.setmore.com

(TC) este un document de călătorie provizoriu, eliberat pentru o singură călătorie spre Republica Moldova.

Titlul de călătorie se eliberează dacă:

  • paşaportul este furat sau pierdut;
  • paşaportul este expirat, deteriorat şi/sau nu poate fi utilizat;
  • cetăţeanul s-a născut Îîn Franța şi/sau nu a avut niciodată paşaport

Deținătorul Titlului de Călătorie se va deplasa în Republica Moldova pe calea aerului, de preferință, cu o cursă directă (destinația finală- Aeroportul Internațional Chișinău) sau cu escală (destinația finală- Aeroportul Internațional Chișinău).

Termen de eliberare – până la 5 zile lucrătoare de la data depunerii unei cereri admisibile. Titlul de călătorie se foloseşte EXCLUSIV pentru întoarcerea în Republica Moldova şi nu pentru a călători în alte ţări.

Termen de valabilitate – 30 zile de la data eliberării.

Titlul de călătorie se eliberează personal solicitantului sau în anumite cazuri, la cererea autoritatilor țării de resedință abilitate sa inițieze asemenea demersuri.

Pentru obținerea titlului de călătorie, solicitantul:

  • Va completa un formular de cerere (la Ambasadă);
  • În cazul pierderii pașaportului biometric, va prezenta declaraţia de pierdere sau furt al documentului de călătorie (efectuată la orice Sector de Poliție din Franța sau Monaco);
  • cVa prezenta două fotografii 3 cm x 4 cm;
  • Va prezenta dovada cetăţeniei Republicii Moldova (buletinul de identitate, paşaportul expirat, ieșit din uz sau deteriorat, permis de conducere, certificatul de naştere în cazul minorilor,) sau, în cazul apatrizilor şi cetăţenilor străini - dovada dreptului de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova;
  • În cazul solicitării titlului de călătorie pentru minorii născuți în Republica Franceză sau Monaco și care nu dețin certificat de naștere moldovenesc, se va prezenta Extrasul multilingv de pe actul de naștere eliberat de Primăriile franceze sau monegasce (trebuie specificat că se dorește anume acest tip de act la Primărie), pașaportul sau buletinul de identitate moldovenesc al părinților, două fotografii 3 cm x 4 cm ale minorului;
  • Prezintă documentele care atestă schimbarea numelui sau prenumelui, în cazul în care solicitantul posedă un alt nume sau prenume decât cel menţionat în documentul de călătorie (după căsătorie, divorț);
  • În cazul cetăţenilor străini: motivează imposibilitatea obţinerii, din motive obiective, a unui titlu de călătorie la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sunt;

Legislația în domeniu: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346108