Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Titlu de călătorie

Titlul de călătorie este un document de călătorie provizoriu, eliberat pentru o singură călătorie spre Republica Moldova cetăţenilor Republicii Moldova, apatrizilor cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, precum şi cetăţenilor străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, în cazul în care aceste categorii de persoane se află în străinătate şi nu sunt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova.

 

La depunerea cererii de eliberare a titlului de călătorie, solicitantul:

 

  • 1 fotografie 3x4 cm;
  • înaintează un formular de cerere care se completează la Ambasada;
  • prezintă dovada cetăţeniei Republicii Moldova (buletinul de identitate, paşaportul, certificatul de naştere în cazul minorilor, permis de conducere în original și copie) sau dovada dreptului de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, în cazul apatrizilor şi cetăţenilor străini;
  • face dovada lipsei unui document de călătorie valabil (documentul de călătorie cu termenul de valabilitate expirat, documentul de călătorie deteriorat, documentul de călătorie care conţine date incorecte sau neactualizate, documentul de călătorie al părinţilor în care au fost incluse numele şi prenumele minorilor, documentul de călătorie de model ieşit din uz, declaraţia de pierdere sau furt al documentului de călătorie care se completează la Ambasada, declaraţia privind neperfectarea anterioară a documentului de călătorie care se completează la Ambasada);
  • motivează imposibilitatea obţinerii, din motive obiective, a unui titlu de călătorie la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sunt, în cazul cetăţenilor străini;
  • prezintă documentele care atestă schimbul de nume sau prenume, în cazul în care solicitantul posedă un alt nume sau prenume decât cel menţionat în documentul de călătorie;
  • prezintă dovada de achitării taxei consulare (20 euro taxa consulara + 10 euro taxa aferentă).

 

Termen de eliberare – până la 5 zile lucrătoare de la data depunerii unei cereri admisibile.

 

Termen de valabilitate30 zile de la data eliberării.

 

Important:

 

Titlul de calatorie se elibereaza personal solicitantului sau în anumite cazuri autoritatilor tarii de resedinta abilitate sa initieze asemenea demersuri.

 

Titularul Titlului de Calatorie se va deplasa în tara pe calea aerului de preferinta prin cursa directa. Iesirea din zona de tranzit al aeroportului necesita viza de tranzit prin tarile de tranzitare cu regim de viza pentru cetatenii Republicii Moldova. Pentru deplasarea pe cale terestra este imperativa obtnerea vizei prin tarile de tranzit care impun regim de vize cetatenilor Republicii Moldova.