Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

TITLU DE CĂLĂTORIE

 

Durata serviciului: 15-20 minute
Serviciu consular prestat fără programare
Persoanele se pot prezenta de luni până joi, între orele 09:00 - 11.00

 • pentru adulți - 15 euro, cu eliberarea actului în ziua solicitării
 • pentru minori - gratuit, cu eliberarea actului în ziua solicitării
Ambasada/Consulatul eliberează titlu de călătorie cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de domiciliul acestora, apatrizilor și cetățenilor străini care domiciliază permanent în Republica Moldova, care intenționează să se întoarcă în Republica Moldova, în situația în care:
 • au pierdut sau li s-a furat pașaportul pentru călătorii în străinătate;
 • au pașaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • au pașaport cu termen expirat;
 • nu au avut niciodată pașaport;
Pentru solicitarea titlului de călătorie se vor prezenta:
 • 1 fotografii color de format 3x4 cm;
 • dacă sunt disponibile, originalul și copia (xerox) a următoarelor documente, indiferent de valabilitatea acestora:
  ✔ buletin de identitate moldovenesc
  ✔ pașaport expirat sau deteriorat
  ✔ permis de ședere
  ✔ orice alt document cu fotografie
 • În cazul solicitării titlului de călătorie pentru copilul minor născut recent în Franța - original și copia extrasului plurilingv de naștere francez al copilului, emis de primăria franceză în temeiul Convenției de la Viena din 8 septembrie 1976, în original, cu semnătura olografă și ștampila autorității franceze sau certificatul de naștere emis de primăria franceză, cu Apostila pe original și un copia unui act de identitate a unuia din părinți.
 • titlul de călătorie este valabil 30 zile, termen ce nu poate fi prelungit.
 • titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie pentru returnare spre Republica Moldova.
 • în baza titlului de călătorie se poate deplasa din Republica Franceză în Republica Moldova pe cale terestră sau cu avionul.
 • dacă se solicită titlu de călătorie pentru copilul minor este suficientă prezența la consulat/ambasadă a unui părinte. Pentru a exclude cheltuielile financiare suportate la aplicarea Apostilei în cazul certificatului de naștere al copilului de model intern, se recomandă prezentarea extrasului de naștere de model plurilingv emis de primăria franceză în temeiul Convenției de la Viena din 08 septembrie 1976.
 • la depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 3 modalități: cu cardul la terminalul de plată în incinta consulatului, cu numerar la oficiul poștal, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului bancar. Pentru reducerea timpului de așteptare se recomandă utilizarea cardului bancar.
 • titlul de călătorie poate fi solicitat și prin poștă. Pentru informații detaliate la acest subiect recomandăm să se consulte rubrica Servicii consulare prin poștă.