Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Traduceri, certificate de cutumă, de celibat și alte atestări consulare.

Dosarul de solicitare a traducerilor, certificatelor de cutumă, de celibat  și a atestărilor consulare, urmează să conțină următoarele:

  • Copia calitativă a unui act de identitate al solicitantului (pașaport sau buletin de identitate) ; în cazul certificatelor de cutumă și celibat a se atașa și copia certificatului de naștere ;
  • Dovada achitării taxei consulare : a se vedea secțiunea Taxe consulare și taxe aferente + 10 Euro serviciile poștale (copia transferului bancar).

 

IMPORTANT : Solicitantul va indica numărul de telefon, numele de pe cutia poștală și adresa exactă unde urmează a fi expediată scrisoarea recomandată.

 

Rechizitele bancare ale Ambasadei de la Paris :

Titulaire: Ambassade République Moldavie

IBAN: FR76 3000 3033 8300 0500 8825 310

BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP