Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Traduceri, certificate de cutumă, de celibat și alte atestări consulare.

Traduceri, certificate de cutumă, atestări consulare.

Dosarul de solicitare atraducerilor, certificatelor de cutumă, a atestărilor consulare, urmează să conțină următoarele:

  • Cererea completată (Cerere CUTUMĂ CELIBAT TRADUCERE.docx - Documente Google);
  • Copia calitativă a unui act de identitate al solicitantului (pașaport sau buletin de identitate);
  • Dovada achitării taxei consulare: a se vedea secțiunea Taxe consulare și taxe aferente+ 10 Euro serviciile poștale(copia transferului bancar).

IMPORTANT:Solicitantul va indica numărul de telefon, numele de pe cutia poștală și adresa exactă unde urmează a fi expediată scrisoarea recomandată.

 

Rechizitele bancare ale Ambasadei de la Paris:

Titulaire:Ambassade République Moldavie

IBAN:FR76 3000 3033 8300 0500 8825 310

BIC-ADRESSE SWIFT:SOGEFRPP