Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Transcrierea actelor de stare civilă

Durata serviciului: 15 minute
Serviciu consular prestat fără programare

Termenul de soluționare este de circa 60 zile de la data depunerii cererii
Termenul de soluționare este de circa 60 zile de la data depunerii cererii
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de naștere moldovenesc pentru copilul născut în Franța - gratuit.
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de căsătorie moldovenesc înregistrată în Franța - 25 euro.
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de deces moldovenesc pentru cetățeanul RM decedat în Franța: gratuit.
+ 10 euro - taxă opțională pentru livrarea actului la domiciliu
Cetățeanul Republicii Moldova care a înregistrat acte de stare civilă pe teritoriul Republicii Franceze (copii născuți, căsătorie, divorț, deces membru de familie) este obligat să declare faptele de stare civilă și să le înregistreze corespunzător în registrul de stare civilă al Republicii Moldova.
În baza certificatului de stare civilă francez autoritatea Republicii Moldova va înregistra actul de stare civilă eliberând în acest sens certificat moldovenesc.
Transcrierea se poate solicita la prezentarea extrasului de stare civilă plurilingv/multilingv emis de primăria franceză în temeiul Convenției de la Viena din 8 septembrie 1976 sau în baza certificatului de naștere emis de primăria franceză, legalizat și tradus corespunzător.
Pentru transcrierea actului de stare civilă solicitantul va prezenta:
 • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc în original și fotocopie (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară / dacă un părinte sau soțul/ția este cetățean străin, se va prezenta copia actului de identitate al acestuia);
 • extrasul plurilingv de stare civilă francez supus transcrierii emis de primăria franceză în temeiul Convenției de la Viena din 8 septembrie 1976, în original, cu semnătura olografă și ștampila autorității franceze sau certificatul de naștere emis de primăria franceză, cu Apostila pe original și cu traducerea în limba română a actului, cu Apostila pe traducere;
 • actele de stare civilă, după caz (certificatele de naștere moldovenești ale părinților, de căsătorie).
 • Se recomandă prezentarea extrasului de stare civilă de model plurilingv/plurilingv emis de primăria franceză în temeiul Convenției de la Viena din 8 septembrie 1976. Acest tip de certificat nu necesită traducerea în limba română și nici legalizarea cu apostila de la Haga.
 • Dosarul de transcriere a actului de stare civilă este transmis spre examinare Agenției Servicii Publice și după aprobare Ambasada întocmește actul și emite certificatul moldovenesc transcris.
 • Termenul de soluționare estimativ este de 60 de zile din data depunerii cererii pentru transcrierea și eliberarea certificatului nu poate fi urgentat. Odată inițiat procesul trebuie finalizat, din care motiv se recomandă persoanei care planifică să părăsească teritoriul francez în acest termen, să transcrie actul în Republica Moldova la serviciul teritorial de stare civilă.
 • De regulă, procedura transcrierii în Republica Moldova are loc în termen redus de 1-3 zile și se poate face și prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată notarial. Procura se poate autentifica la Ambasadă. Pentru informații adiționale recomandăm să verificați rubrica acte notariale.
 • Se recomandă persoanei care solicită transcrierea certificatului de naștere a copilului născut în Franța, cu perfectarea ulterioară a pașaportului pentru copil, efectuarea programării prealabile pentru pașaport la o distanță de minim 60 de zile de la data depunerii cererii pentru transcriere. În cazul în care părinții copilului sunt căsătoriți, iar după căsătorie Mama copilului și-a schimbat numele, iar în certificatul de naștere francez este scrisă cu numele de până la căsătorie, transcrierea actului de naștere se va efectua doar în bază de procură.
 • Cererile pentru transcrierea certificatului de căsătorie a părintelui înregistrată în Franța și transcrierea certificatului de naștere a copilului născut în Franța pot fi depuse în același timp.
 • Dosarul solicitantului se expediază Agenției Servicii Publice care examinează cererea şi perfectează actul. 
 • Ambasada poate transmite actul la adresa de domiciliu al persoanei indicată în cerere, prin scrisoare recomandată. Dacă nu a solicitat livrarea la domiciliu, Ambasada informează solicitantul despre orarul de ridicare a actului prin mesaj expediat la numărul de mobil indicat, cu ridicarea actului de către solicitant sau de persoana împuternicită corespunzător.
 • La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu cardul la terminalul de plată în incinta Ambasadei sau prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului. Pentru reducerea timpului de așteptare se recomandă utilizarea cardului bancar.