Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Dosarul transnațional “Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica Moldova” - depus pentru a fi înscris în Lista reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității.

Publicat:Wed, 31/03/2021 - 13:29

Pe 29 martie 2021, dosarul transnațional “Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica Moldova” a fost depus pentru a fi înscris în Lista reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității.

Cu acest prilej, la invitația Președintelui Comisiei parlamentare UNESCO a României, domnului deputat Mihai Weber, alături de Secretarul de Stat al Ministerului Culturii al României, domnul Liviu Brătescu, Delegațiile Permanente ale României și Republicii Moldova pe lângă UNESCO au participat la reuniunea de coordonare a strategiei comune pentru introducerea cămășii cu altiță în lista patrimoniului cultural imaterial universal, decizie care va fi anunțată la sfârșitul anului 2022.

Delegația Permanentă a Republicii Moldova pe lângă UNESCO a subliniat importanța cooperării cu organizațiile neguvernamentale și comunitățile de creatori ce se implică în cunoașterea, prezervarea și transmiterea valorilor cămășii cu altiță, precum și implicarea misiunilor diplomatice și a diasporei în promovarea autentică a acestui valoros element de identitate culturală.

Menționăm că pe parcursul anilor 2019-2021, grupurile naționale de lucru din Republica Moldova și România au efectuat lucrări de cercetare, documentare, inventariere a elementului cămașa cu altiță, inclusiv în localitățile rurale și urbane, au realizat filmul de promovare, în conformitate cu standardele UNESCO, precum și broșura de promovare.

Grupul de lucru din Republica Moldova constituit din experții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală și Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial a elaborat dosarul de patrimoniu al elementului Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală, care reprezintă o cercetare amplă a elementului și cuprinde informații referitoare la denumirile locale și regionale, arealul de manifestare, răspândirea cămășii cu altiță pe teritoriul actual al Republicii Moldova, reperele etnografice și istoriografice, descrierea elementului: materii prime, instrumentarul de lucru, croiul, decorul, tehnicile de broderie, cromatica, motivele, practicanți, semnificația socio-culturală, precum și cadrul legal în domeniul protejării patrimoniului cultural imaterial și măsurile ce urmează a fi implementate de către toate instituțiile din domeniu. Elementul a fost clasat în Registrul național al patrimoniului cultural imaterial al Republicii Moldova prin Ordinul nr. 105/2021.

Prin înscrierea cămășii cu altiță în Lista Reprezentativă UNESCO, Republica Moldova își asumă angajamentul să asigure viabilitatea elementului prin elaborarea și implementarea de politici la nivel național și local, dar și să promoveze această piesă de port popular prin organizarea evenimentelor cu caracter național și internațional.

Amintim că Republica Moldova şi România au promovat deja trei dosare transnaţionale în Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității: ,,Colindatul în ceată bărbătească” (2013), ,,Tehnici tradiționale de realizare a scoarței” (2016), „Practicile culturale asociate zilei de 1 Martie” (2017).

Pentru informații adiționale: https://mecc.gov.md/sites/default/files/dosar_de_patrimoniu_camasa_cu_altita_1.pdf