Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Transcrierea actelor de stare civilă

 Transcriere certificat de naștere

 

Dosarul de solicitare a transcrierii certificatului de naștere urmează să conțină următoarele:

  • Cererea (F-39CT) se completează de către unul din părinți a cărui act de identitate (buletin sau pașaport este Valabil). (F-39 CT.DOC - Google Drive

ATENȚIE: toate denumirile autorităților franceze se vor completa în limba română: de exemplu “La Mairie de Nice” va fi scrisă ca “Primăria orașului Paris”;

  • Copia certificatului de naştere plurilingv, sau a actului de naştere, extrasului de pe act eliberat de organele competente din străinătate legalizat/apostilat în modul stabilit şi tradus, după caz;
  • Actele de identitate (copii calitative) ale părinților (pentru copii minori);
  • Copia actelor de stare civilă care confirmă temeiul înscrierii datelor despre tată (cum ar fi certificatul de căsătorie a părinţilor, certificatul sau declaraţia privind stabilirea paternităţii);

IMPORTANT : Solicitantul va indica numărul de telefon, numele de pe cutia poștală și adresa exactă unde urmează a fi expediată scrisoarea recomandată.

 

 

Transcriere certificat de căsătorie 

 

Dosarul de solicitare a transcrierii certificatului de căsătorie urmează să conțină următoarele:

  • Cererea (F-40 CT) se completează de către unul din solicitanți a cărui act de identitate (buletin sau pașaport este Valabil). (F-40 CT.DOC - Google Drive) ;
  • Copia certificatului de casătorie plurilingv ;

ATENȚIE: modelul acceptat îl puteți găsi aici : Certificat de casatorie.pdf - Google Drive

  • Actele de identitate (xerocopii calitative) ale soților ;
  • Dovada achitării taxei consulare : 15 Euro +10 Euro serviciile poștale (copia transferului bancar).

IMPORTANT : Solicitantul va indica numărul de telefon, numele de pe cutia poștală și adresa exactă unde urmează a fi expediată scrisoarea recomandată.

 

Rechizitele bancare ale Ambasadei de la Paris :

Titulaire: Ambassade République Moldavie

IBAN: FR76 3000 3033 8300 0500 8825 310

BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP