Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Cadrul juridic bilateral

Cadrul juridic bilateral între Republica Moldova şi Republica Franceză constituie 14 documente bilaterale care reglementează următoarele domenii de cooperare : comercial-economic, tehnico-ştiinţific, apărării, protejării reciproce a investiţiilor, agriculturii şi dezvoltării rurale, transporturilor rutiere internaţionale de mărfuri etc.