Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Relaţii culturale

Relațiile bilaterale în domeniul educației și culturii se dezvoltă în baza Tratatului de prietenie, de înţelegere şi cooperare (29 ianuarie 1993) și Acordului de cooperare culturală, ştiinţifică şi tehnică între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze, semnat la Chişinău la 24 noiembrie 1994.

 

Cadrul juridic

 
 • Tratatul de prietenie, de înţelegere şi cooperare din 29 ianuarie 1993
 • Acordul de cooperare culturală, ştiinţifică şi tehnică din 24 noiembrie 1994
 • Aranjamentul administrativ între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Comunicării al Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul patrimoniului cultural din 18 aprilie 2016
 

Cooperarea în domeniul educației

 

La nivelul învățământului preuniversitar se realizează o serie de programe, proiecte ce ţin de perfecţionarea cadrelor didactice, donaţii de carte, realizarea proiectelor claselor bilingve, seminare pentru profesori, burse de studii.

 • Proiectul claselor bilingve a fost inițiat în anul 1998. Instituțiile care implementează proiectul beneficiază de un program de sprijin din partea Ambasadei Franței în RM și Agenţiei universitare a Francofoniei prin formarea cadrelor didactice, redactarea manualelor și crearea centrelor de reușită.
 • În anul 2013 a fost semnată Convenția de Parteneriat între Ministerul Educației, Ambasada Franței în Republica Moldova și Alianța Franceză, conform căruia proiectul a fost continuat pentru încă 5 ani.
 

La moment, proiectul claselor bilingve derulează în 8 licee din RM. 

 
 • mun. Chișinău (LT Gh. Asachi și LT M. Eminescu,
 • mun. Bălți – LT M. Eminescu, 
 • or. Hîncești –LT M. Sadoveanu, 
 • or. Cahul – LT Ioan Vodă, 
 • or. Soroca –LT  C. Stere, 
 • or. Orhei – LT I. Caragiale, 
 • or. Ungheni – LT V. Alecsandri.
 

În cadrul Proiectului Claselor bilingve au fost realizate un șir de acțiuni precum: 

 
 • Proiectul ”Implementarea Curriculum-ului de limbă franceză în instituţiile de învățământ preuniversitar din Republica Moldova”.
 • Cursuri de formare continuă a profesorilor de limbă franceză din instituţiile de învățământ preuniversitar.
 • Elaborarea cărţii “Le français c’est facile, le français c’est utile”,  lucrare metodologică pentru profesorii de limbă franceză. Lucrarea a fost distribuită tuturor profesorilor de limbă franceză şi bibliotecilor din instituţiile de învățământ general.
 • Dotarea bibliotecilor şcolare cu manuale de limba franceză.
 

Urmare a semnării unui Memorandum de colaborare dintre Ministerul Educației și Ambasada Franței (2016) în perioada 2016-2017 -  toate cele 8 instituții au beneficiat din partea Ambasadei de o subvenție pentru a rambursa efortul profesorilor de franceză (FLE) pentru orele suplimentare. 

 

De asemenea, Guvernul Franţei oferă burse cetăţenilor Republicii Moldova prin intermediul Alianţei Franceze și Campus France Moldavie. Schimbul de studenţi/elevi, cercetători şi profesori reprezintă actualmente un element important al cooperării ştiinţifice, lingvistice şi culturale moldo-franceze. 

Până în prezent, au fost create peste 40 de parteneriate între universitățile din RM și Franța. Printre universitățile din Franța care au stabilit relații cu instituțiile din RM se numără: Université de Bretagne Sud; Institut Supérieur des sciences agronomiques, horticoles et du paysage; Ecole Nationale d’ingénieurs de Saint-Etienne; Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis; Universitățile din Lille, Montpellier, Marseille, Orléans, Rennes, Grenoble II, Bordeaux IV, Angers, Rennes 1, Poitier,  Bretagne occidentale, Victor Segalen Bordeaux 2, etc.

 

Proiectele realizate pe această dimensiune se axează pe:

 
 • Modernizarea programelor de studii;
 • Implementarea  tehnologiilor informaţionale în instruire;
 • Cercetări ştiinţifice;
 • Schimb  de studenţi,  profesori între ţările membre;
 • Stagii de formare continuă a cadrelor didactice;
 • Crearea  filierelor  universitare francofone. 
 

Cooperarea în domeniul culturii

 

Colaborarea bilaterală are loc prin prisma relaţiilor directe cu instituţiile din Franţa, cât şi prin intermediul Alianţei Franceze și Ambasadelor celor două state.

Pe parcursul ultimilor ani, Franța a acordat asistență Republicii Moldova în vederea consolidării capacităților Centrului Național al Cinematografiei și a Agenției pentru Inspectare și Restaurare a Monumentelor, inclusiv prin organizarea instruirilor și stagiilor profesionale în domeniul cinematografiei și conservării patrimoniului.

Alte acțiuni cultural-artistice realizate în cadrul cooperării bilaterale moldo-franceze în domeniul culturii includ:

 
 • Zilele Francofoniei, organizate anual în luna martie cu susţinerea Ambasadei Franţei, Alianţei Franceze, Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. În cadrul Zilelor Francofoniei sunt organizate concursuri, mese rotunde, concerte, seminare şi alte manifestări culturale.
 • Festivalul Filmului Francofon, organizat anual în luna martie de către Ambasada Franței și Alianța Franceză din Moldova
 • Festivalul Internaţional pentru pian şi orchestră „Nopţile pianistice”, organizat anual de Ambasada Franţei şi Alianţa Franceză cu susţinerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în parteneriat cu Sala cu Orgă.
 • 30 iunie – 1 iulie 2015, atelierul „Acţiunile cheie pentru aplicarea cu succes la Programul Europa Creativă”, organizat în parteneriat cu Ambasada Franţei în Republica Moldova
 • 15 mai 2015 – Prezentarea la cinematograful Odeon a scurt-metrajului „Paparuda” realizat cu susţinerea Fondului pentru cultură franco-german în cadrul proiectului „Retur la Moldova-Film”
 • 30 septembrie 2015 – lansarea programului de parteneriat "Patrimoniul cultural: oportunitate pentru sporirea angajamentului civic” de către Asociaţia agenţiilor pentru democraţia locală ALDA (Franţa) şi Asociaţia Obştească Comitetul Naţional ICOM Moldova.
 • 18 aprilie 2018 – semnarea Aranjamentului administrativ între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Comunicării al Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul patrimoniului cultural